"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

25.04.2016

Анализът на ИПИ разкрива, че движението на домакинствата между доходните групи в България е значително. Бедността е в немалка степен динамична. Нейният състав се мени през годините, като около 40% от домакинствата се изкачват по стълбата на доходите и не се връщат обратно в бедност в средносрочен план. Водещият фактор е заетостта.

Опцията за прегласуване - пречка пред корпоративния вот

Александра Александрова* / 22.04.2016
След многочасово заседание на правната комисия в сряда беше решено първото експериментално електронно гласуване да се проведе след 1.01.2018 г., при това само в един избирателен район, който ще бъде определен със жребий от ЦИК. Резултатите от това гласуване няма да се взимат предвид при определянето на крайните резултати от изборите.

Стабилизиране на НЕК на хартия

Калоян Стайков / 22.04.2016
На фона на лошата ликвидност на НЕК и растящите задължения към доставчици на електроенергия липсата на месечни плащания към компанията със сигурност е притеснителна. Загубата за 2015 г. е по-ниска от тази за предходната година (като половината от подобрението се дължи на допълнителните приходи от фонда), но това не подобрява състоянието на сектора – непризнатите разходи се увеличават, ликвидността на НЕК намалява и задълженията на компанията към доставчици на електроенергия растат.

Реалните доходи на българските домакинства нарастват

Явор Алексиев / 22.04.2016
2015 г. е втората поред година, в която реалната покупателна способност на българските домакинства нараства по-бързо от техните номинални доходи. Намаляващите разходи за храна и увеличаващите се разходи за свободно време, култура и образование по принцип показват подобряване на стандарта на живот на домакинствата.

Надежда за повече разум в нормотворчеството

ИПИ / 22.04.2016
Може и да изглежда странно за външните наблюдатели, но тази седмица депутатите приеха промени в законодателството, които се очаква да доведат до по-качествена законодателна дейност. Става въпрос за изменения в Закона за нормативните актове.

Какво представлява споделената икономика и защо правителствата не я харесват

Десислава Николова / 22.04.2016
... реакцията на властите в България към тези нови форми на икономически отношения илюстрира тяхното тесногръдие и неспособност да влязат в крак с новата икономика. Икономическата история неведнъж е показвала и продължава да показва, че забраната на едни икономически отношения не може да спре развитието им и те рано или късно намират начин да избуят, било то и в сивия или черния сектор. А споделената икономика тепърва се развива и ще се развива, като придобива нови форми и навлиза в нови сегменти, ако съдим от процесите в САЩ, Канада, Европа и други части на света. Много по-далновидно би било за властите да започнат да се готвят за нейната експанзия и в България, вместо да прибягват до забрани. Защото тя рано или късно ще навлезе и у нас, било то с благословията или не на държавата.

Кой ще проверява съдиите, прокурорите и следователите?

Любомир Авджийски / 22.04.2016
Резултатите от работата на Инспектората ще зависят от неговия капацитет да извършва споменатите проверки, така че другата важна предпоставка за успех би била изграждането на необходимите умения и методики за проверка (които в момента не съществуват). За да бъде спазен духът и целта на новия чл. 132а от Конституцията, Националното бюро за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество не следва да има никакви правомощия по проверка на почтеността на съдиите, прокурорите и следователите. Тези граници на Бюрото все още не са поставени в законопроекта „Кунева 3”, което създава възможност за намеса на бюрото в работата на съдебната власт, съответно за нарушаване на новата конституционна постановка.

Покана от ИПИ: Летен семинар "Europe & Liberty”, Банско 2016

22.04.2016
Институтът за пазарна икономика, Фондация за свободата „Фридрих Науман” и Institute for Economic Studies – Europe за поредна година организират съвместно едноседмичен летен семинар в Банско (България). Замисълът на семинара е да послужи като въведение в идеите на класическия либерализъм, както и да бъдат дискутирани съвременните предизвикателства пред свободата. Семинарът ще е както с местни, така и с чуждестранни участници и ще бъде изцяло на английски език. Опитът от последните години показва, че участниците са поне от десет различни страни, като българската група студенти, разбира се, е най-голяма.