"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Нов анализ на ИПИ: Антикорупционната политика на България

13.04.2016
Не би било пресилено да се каже, че корупцията е политически, икономически и социален проблем №1 за България. Според актуално изследване на Европейския парламент България губи между 14 и 22% от БВП на година поради корупционни практики. Предвид мащаба на проблема за България и неговата устойчивост във времето, ИПИ си постави за цел да анализира антикорупционните политики в страната и работата на органите, които се борят с корупцията. Основният въпрос, на който анализът търси отговор, е защо борбата с корупцията в България до момента не дава резултат.

Нов крах на реформата в МВР

Зорница Славова / 08.04.2016
Въпреки че в законопроекта има и добри идеи, проблемът остава в това, че МВР не иска да се реформира и очевидно може да разчита на политиците за запазване на статуквото. Ясно е, че структурата е огромна и раздута (както заради броя на заетите, така и заради несвойствените функции), а методите на работа са остарели и неефективни. В същото време издръжката ѝ е огромна и почти всички средства са за заплати, а средствата не само за инвестиции в техника, но дори и за облекло и належащи консумативи са хронично недостатъчни.

По-ниските разходи по европейските проекти свалят дефицита през февруари

Калоян Стайков / 08.04.2016
През февруари продължават добрите новини за изпълнението на консолидираната бюджетна рамка. Традиционният от 2009 г. насам дефицит през месец февруари е налице, но е значително по-нисък в сравнение с този от 2015 г. Това се дължи изцяло на висок излишък при европейските средства, докато дефицитът по националния бюджет е двойно по-голям в сравнение с предходната година.

Неделно четиво за офшорни зони

Красен Станчев / 08.04.2016
Разкриването на Панамските документи показва, че не данъците са основен мотив на използването на офшорните зони от несимпатични властници. Очевидно Панама е предпочитана от тях поради високата степен за секретност на клиентите: законът предвижда сериозни наказания (затвор и глоби) при разкриване на тайните. Но също така се вижда, че не просто данъците са водещият мотив за прехвърляне на доходи.

„Подчиняването” на прокурорите противоречи на Конституцията

Любомир Авджийски / 08.04.2016
Контролът по законосъобразност, дисциплинарният контрол и общите инструкции от страна на горестоящите прокурори и главния прокурор са достатъчни, за да не позволят конституционния принцип за независимост на магистратите да се превърне в произвол. Необходимо е да бъде уредена процедура, по която главният прокурор и прокурорите от Върховната касационна прокуратура да могат да бъдат разследвани за престъпления от общ характер от независим спрямо прокуратурата държавен орган, каквато процедура има в редица европейския страни.

До 2015 г. износът на електроенергия все още успява да компенсира спадащите цени

Симеон Борисов* / 08.04.2016
За момента българските компании успяват да компенсират спадащите регионални цени с по-висок износ и по този начин приходите от износ на електроенергия все още се увеличават, което подкрепя финансовите им показатели. Ако обаче се въведат допълнителни разходи за износа като добавката за задължения към обществото, финансовото им състояние може драстично да се промени, което ще има ефект както върху сектора, така и върху цялата икономика.