"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 18.03.2016

През изминалата седмица Министерството на финансите успешно пласира двоен транш 7- и 12-годишни облигации на обща стойност 1,994 млрд. евро, който е равностоен и на максимално допустимия размер на новоемитирания[1] външен дълг през 2016 г., определен в закона за държавния бюджет за 2016 г. (чл. 67) – 3,9 млрд. лв. Повечето коментари около емисията се фокусираха върху два аспекта – дали постигнатата доходност е достатъчно ниска и дали сега е бил правилният момент за издаване на дълг. Между другото, подобна дискусия с почти същите аргументи се разрази по същото време на миналата година, когато Министерството на финансите пласира 3,1 млрд. евро.

Искащите отпадане на евродокладите могат да докарат по-тежки мерки срещу България*

Любомир Авджийски / 18.03.2016
... Наистина ли част от българските политици и висши магистрати намериха проблема в мониторинга, а не в липсата на реформи и резултати в борбата с корупцията? Или това е просто отчаян опит да се прехвърли отговорността? Въпросът е, че това активно мероприятие може да доведе след себе си до негативни последици за авторитета на България, а премахването на механизма теоретично и практически може да бъде последвано от по-сериозни мерки срещу България. Остава да разчитаме, че институциите на Европейския съюз няма да предприемат такива мерки не защото не ги заслужаваме, а защото извиваме ръце чрез бежанската политика и защитата на външната граница. Но докога?

Некачественото образование си има цена

Зорница Славова / 18.03.2016
Поредният европейски мониторингов доклад за образованието 2015 г. отново показва какви са проблемите на образователната система и до какво е довело неефективното образование през 2014 година. Нека проследим резултатите на България спрямо другите страни от ЕС по показтелни за качеството на образованието индикатори.

2015 година – най-силната за пазара на труда от 2008 насам

Десислава Николова / 18.03.2016
Преди дни НСИ публикува обобщените си годишни данни за 2015 г. от наблюдението на работната сила, които показват, че миналата година е била най-силната за пазара на труда от началото на кризата. Броят на заетите се е увеличил с 50 500 през миналата година спрямо ръст с 46 500 през 2014 г., а коефициентът на заетост се е покачил с 1,1 процентни пункта до 49,1% (за населението на 15 и повече години). Коефициентът на заетост вече изпреварва стойността си от 2007 г. и ако този темп на създаване на нови работни места продължи и през 2016-2017 г., има голяма вероятност тази или следващата година да достигне най-високото си ниво въобще (50,8% през 2008 г.).

Два цитата от решението на КС за здравното осигуряване

Петър Ганев / 18.03.2016
Всички решения на Конституционния съд (КС) по отношение на общественото осигуряване в страната са изключително интересни четива. През годините конституционните съдии неведнъж са правили на пух и прах вредни идеи на политиците и т. нар. "социални партньори", като са се явявали последна защита на гражданите от една или друга злоупотреба с техните средства. Ето че сега имаме ново решение на КС, този път по отношение на здравната реформа. Решението е 26 страници и в общи линии говори за нескопосана законова уредба на "реформата", без да зачерква същността на идеята за основен и допълнителен пакет. Два момента в тълкуванията на КС обаче заслужават внимание.

По-пазарен подход за ВЕИ производителите?

Симеон Борисов* / 18.03.2016
В края на януари Съветът на европейските енергийни регулатори (СЕЕР) публикува доклад за бъдещето на механизмите за подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в Европейския съюз. СЕЕР разглежда различните възможности за подкрепа на производителите, техните плюсове и минуси и представя различни възможности за пазарната им интеграция.