Колко ефективна е процедурата за макроикономически дисбаланси на ЕС?
Десислава Николова / 02.03.2016
В края на миналата седмица Европейската комисия публикува най-новия си доклад за България в рамките на Процедурата по макроикономически дисбаланси. Процедурата беше въведена като част от пакета мерки за по-добро икономическо управление на ЕС след кризата от 2008-2009 г. Тя започна да се прилага от началото на 2012 г. с първия Доклад за механизма за предупреждение (Alert Mechanism Report), с който стартира ежегодният цикъл по процедурата. Най-общо на процедурата се разчита да идентифицира, предотвратява и коригира макроикономически баланси в страните членки, колкото е възможно по-рано.
Насоки за политики в борба с бедността
ИПИ / 02.03.2016
Фокусът на публичните политики неизбежно следва да попадне върху факторите за бедност, а не върху фискалните мерки за покриване на "липсващия" доход. Данните категорично показват, че обсъждането на темата за бедността не може да се изчерпва с дискусия за административното повишаване на доходите, обезщетенията и помощите.
Двуликото бюджетно изпълнение за януари
Калоян Стайков / 02.03.2016
Напълно очаквано, изпълнението на консолидирания бюджет за януари е значително по-добро от миналогодишното. За месеца е постигнат излишък от 991 млн. лв., което е увеличение от 9,3% в сравнение с януари 2009 г. (най-високият излишък за последните девет години) при хармонизирана инфлация на потребителските цени от 6,7% за периода. Т.е. дори и отчитайки инфлацията за последните 7 години, излишъкът за януари тази година е реално по-висок от най-високия излишък до момента. Още по-добрата новина е, че за разлика от предходни години, излишъкът се дължи както на по-високи постъпления, основно от данъчни приходи, така и на сериозно свиване на разходите.
Опит за решаване на проблема с гонките
Александра Александрова* / 02.03.2016
Във връзка с все по-честите случаи на пътни инциденти, голяма част от които приключват със смърт или тежка телесна повреда на пострадалите, през изминалите две седмици в парламента се обсъждаха три законопроекта за засилване на контролните мерки по пътищата, както и за налаганите санкции.