Време е за промени при администрирането на ДДС
Калоян Стайков / 26.02.2016
Данъкът върху добавената стойност е най-големият приходоизточник в консолидирания бюджет. Въпреки че налогът е потребителски, той се администрира и внася от бизнеса. Предвид важността му за публичните финанси и допълнителните разходи, които вменява на частния сектор трябва да се полагат постоянни усилия за подобряването на ефикасност на облагането с ДДС.
Необяснимото богатство е резултат от липсата на свободен пазар*
Петър Ганев / 26.02.2016
В българското общество има дълбоко вкоренено усещане за несправедливост. Това е видимо от международните изследвания за доверие в институциите и върховенство на закона. Видимо е и от бдителността, с която се гледа към образа на предприемача у нас. Видимо е и от допитванията на НСИ, които позволяват да проследим тези нагласи по доходни групи. През последните години стана модерно да се поставя знак на равенство между усещането за несправедливост и дискусията за подоходното неравенство, което почти автоматично хвърля вината върху свободния пазар.
„Шпицкомандите” в прокуратурата са част от методическото ръководство*
Любомир Авджийски / 26.02.2016
... Независимо дали ще бъде извършена независима проверка на казаното от Бойко Атанасов, информацията, изнесена от него, показва за пореден път, че има законови възможности и обосновани предположения за злоупотреба с власт в прокуратурата. Ето защо тази институция следва да бъде реформирана из основи и да се раздели с тоталитарните си структура и практики.
Инфографика: Борбата с безработицата в България и ЕС
Зорница Славова / 26.02.2016
Как България и страните в ЕС се борят с безработицата?
Нова книга на ИПИ: Бедността в България
ИПИ / 26.02.2016
В рамките на две години екипът на ИПИ фокусира големи усилия върху изследване на проблемите на бедността и неравенството в България, пречупени през призмата на образованието и заетостта. Водещият ни мотив за това начинание беше по-доброто разбиране на факторите за бедността и неравенство, провеждането на по-качествен и отворен разговор за бедността в рамките на експертната общност и не на последно място - насочване на вниманието към работещите политики за покачването на доходите в страната.