"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Любомир Авджийски / 01.03.2016

Между 2000 г. и 2016 г. бюджетът на съдебната власт е нараснал 5,5 пъти при увеличение на държавния бюджет за същия период от около 3 пъти. В същото време България се нарежда на второ място по брой на магистратите спрямо населението сред страните членки на ЕС. Анализът откроява редица сериозни проблеми както при управлението на ресурсите на съдебната власт, така и в процеса по изготвяне на бюджета, неговото управление и отчитане.

Време е за промени при администрирането на ДДС

Калоян Стайков / 26.02.2016
Данъкът върху добавената стойност е най-големият приходоизточник в консолидирания бюджет. Въпреки че налогът е потребителски, той се администрира и внася от бизнеса. Предвид важността му за публичните финанси и допълнителните разходи, които вменява на частния сектор трябва да се полагат постоянни усилия за подобряването на ефикасност на облагането с ДДС.

Необяснимото богатство е резултат от липсата на свободен пазар*

Петър Ганев / 26.02.2016
В българското общество има дълбоко вкоренено усещане за несправедливост. Това е видимо от международните изследвания за доверие в институциите и върховенство на закона. Видимо е и от бдителността, с която се гледа към образа на предприемача у нас. Видимо е и от допитванията на НСИ, които позволяват да проследим тези нагласи по доходни групи. През последните години стана модерно да се поставя знак на равенство между усещането за несправедливост и дискусията за подоходното неравенство, което почти автоматично хвърля вината върху свободния пазар.

„Шпицкомандите” в прокуратурата са част от методическото ръководство*

Любомир Авджийски / 26.02.2016
... Независимо дали ще бъде извършена независима проверка на казаното от Бойко Атанасов, информацията, изнесена от него, показва за пореден път, че има законови възможности и обосновани предположения за злоупотреба с власт в прокуратурата. Ето защо тази институция следва да бъде реформирана из основи и да се раздели с тоталитарните си структура и практики.

Нова книга на ИПИ: Бедността в България

ИПИ / 26.02.2016
В рамките на две години екипът на ИПИ фокусира големи усилия върху изследване на проблемите на бедността и неравенството в България, пречупени през призмата на образованието и заетостта. Водещият ни мотив за това начинание беше по-доброто разбиране на факторите за бедността и неравенство, провеждането на по-качествен и отворен разговор за бедността в рамките на експертната общност и не на последно място - насочване на вниманието към работещите политики за покачването на доходите в страната.