"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 18.02.2016

Новите работни места през 2015 г. са били единствено и само за хора със средно и висше образование, а през последното тримесечие – и за такива със средно професионално образование. Броят на заетите сред хората с начално, основно и по-ниско образование продължава да спада.

Работните места през 2015: Регионален преглед

Явор Алексиев / 18.02.2016
Прави впечатление фактът, че за разлика от предходни години, създаването на работни места в северната и южната част на страната е много по-равномерно. В унисон с данните за по-бързо от очакваното нарастване на брутния вътрешен продукт през 2015 г., перспективите за заетостта в началото на 2016 г. също са положителни.

Българската държава нехае за достъпа до информация до законите

ИПИ / 19.02.2016
Явно българската държава съвсем съзнателно избира да не предоставя достъп до пълните актуални текстове на законодателството. Ако се опитаме да потърсим отговор на въпроса защо, ще стигнем до тривиални обяснения – частните доставчици на правно-информационни услуги лобират ситуацията да се запази, за да защитят бизнеса си, или пък просто държавата нехае.

Кои сектори създават най-много нови работни места през 2015 г.?

Десислава Николова / 19.02.2016
Създаването на нова заетост през 2015 г. е със широка секторна база и обхваща не само по-голямата част от промишлеността, но и редица услуги. Това показва едно убедително възстановяване на пазара на труда, което, ако продължи и през тази година, дава всички шансове 2016 г. да се превърне в годината, в която заетостта най-накрая ще преодолее последствията от кризата и ще достигне предкризисните си нива.

Отчет на засилените мерки за борба с корупцията

Любомир Авджийски / 19.02.2016
Липсата на реални резултати в борбата с корупцията въпреки провеждането на активни мероприятия е още един сериозен повод да бъде задълбочена реформата на прокуратурата и да бъдат преразгледани нейните функции, йерархични зависимости и процесуални инструменти.

Всеобщият утопичен доход в светлината на нашия опит*

Красен Станчев, Явор Алексиев / 19.02.2016
Идеята за всеобщ основен доход (ВОД) предполага, че всеки член на дадена юрисдикция получава определена сума пари от държавата (правителството), само поради качеството си на такъв член, без други условия и независимо от доходите си от други източници. Това движение у нас има силен утопичен заряд, въвежда известен ценз и предлага немалка доза правителствено насилие за осъществяване на идеята чрез събиране на по-високи данъци и преразпределение.