"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 12.02.2016

Данните за БВП през последното тримесечие са очаквано добри, но въпросът е до каква степен това се дължи на ударното правителствено харчене в края на миналата година и до каква - на възстановяване на частното потребление и инвестиции.

Как да сравняваме трудовите доходи и БВП в различните страни

Петър Ганев / 12.02.2016
Проблемът с твърдението от началото на статията обаче не е просто в данните. Този аргумент изхожда от разбирането, че БВП е някаква собственост на експертите и политиците и те следва да решат как да го разпръснат из обществото. Ако разглеждаме икономиката като наука, която изучава човешките действия, то тази насока на размисъл е безсмислена. Нещо повече, тя е и вредна, защото постоянно набива в съзнанието на обществото, че бедността не е резултат от пречките пред създаването на богатство у нас, а следствие от някаква грешка в разпределението на доходите.

„Министерството на културата дава шанс на театрите”

Зорница Славова / 12.02.2016
С това заглавие Министерството на култура обяви, че ще „даде шанс” на осем държавни театъра, които генерират голям преразход на средства и ще покрие загубите им през 2015 г. от собствения си бюджет. В това действие на правителството има няколко проблема.

Наследството е лошо, а бъдещето - светло*

Калоян Стайков / 12.02.2016
Управляващите имат едновременно надежди, че икономиката ще ги изненада приятно, докато бюджетният дефицит намалява. В същото време доверието, на което разчитат политиците за по-висок растеж, е силно разклатено и е по-вероятно ситуацията да се влоши, отколкото да се подобри.

Втора поредна силна година за пазара на труда

Явор Алексиев / 12.02.2016
Прави впечатление, че въпреки повишаването на минималната работна заплата през 2015 г. на две стъпки, средното възнаграждение в някои от областите, където заплатите са най-ниски (като Видин, Кюстендил и Кърджали), нараства по-бавно от средното за страната. В същото време броят на наетите в тези области намалява.

Държава отделена от държавата

Любомир Авджийски / 12.02.2016
Настоящия коментар е подтикнат от притеснението, че народните представители на България /които са изразител на основната форма на представителство/ нямат достъп до информация за най-сериозния банков фалит за последните 15 години. Фалит, който носи след себе си последици за държавния бюджет и за цялото общество.

Пенсиите на ход

Симеон Борисов* / 12.02.2016
Неотдавна ИПИ участва в сравнителен анализ на пенсионните системи в три страни от региона на Централна и Източна Европа – Словакия, Полша и България. Сравнителното проучване анализира текущото състояние на пенсионните системи в трите страни, ефектите от реформите в последните няколко години, както и потенциалните мерки, които могат да бъдат направени за финансовото балансиране на системите.