"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 05.02.2016

От изпълнението на бюджета за предходната година прозира повече нюх при управлението на публичните финанси, отколкото предвидимост, ясно процедури и спазване на закона за бюджета. Подобна дискреция осигурява гъвкавост при управлението на публичните финанси, което е добре, но, както се вижда, тя е насочена единствено към „усвояване” на допълнителните приходи, а не за намаляване на дефицита, което е зле.

Второстепенната роля на основния лихвен процент в България

Десислава Николова / 05.02.2016
Начинът, по който новината беше посрещната в обществото, навежда на мисълта, че в страната няма пълно разбиране за ролята на ОЛП в условията на валутен борд, в какъвто се намира България от средата на 1997 г. насам. Донякъде куриозно, основното объркване често произтича не от икономическо незнание, а напротив – от базова икономическа подготовка и разбиране за това как работи монетарната политика и какво е мястото на основния лихвен процент в нея.

Икономическата свобода в България през последното десетилетие

Симеон Борисов* / 05.02.2016
Индексът за икономическа свобода на фондация „Херитидж” и Уолстрийт Джърнъл за 2016 г. показва, че през 2014 г. икономическата свобода в България се е понижила, като общата оценка спада от 66,8 на 65,9 точки (последните данни в изследването са от 2014 г.). Оценката поставя страната отново в категорията „сравнително свободни”.

Идеите за реформа при хората с увреждания: обещаващо начало

Явор Алексиев / 05.02.2016
Преобладаващата част от злоупотребите в последните 15 години са следствие от универсалното значение на решенията на медицинската експертиза по отношение придобиването на определени привилегии. Ако реформата удържи първоначалния си курс, този проблем до голяма степен би трябвало да бъде решен.

Свободата, Санчо, е в основата на съдебната реформа

Любомир Авджийски / 05.02.2016
Важно е в кратки срокове Народното събрание и Висшият съдебен съвет да изпълнят препоръките на ЕК за основна ревизия на политиката по назначаване, повишаване и налагане на дисциплинарни мерки. И двата органа сами изразиха пред обществото намерение да изпълнят препоръките, което е положителен знак и показва, че критиките са били възприети и осмислени.