"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

29.01.2016

Институтът за пазарна икономика изготви анализ, който разглежда разпределението на доходите в българското общество като се фокусира върху различни разрези на бедността и неравенството. Водещият мотив на авторите е да бъде представена една цялостна картина - наречена от нас "крива на доходите", която отразява доходите на всички български граждани.

И през 2016 държавата залага на субсидирана заетост в борбата с безработицата

Зорница Славова / 29.01.2016
Политиките на пазара на труда ще се изпълняват отново по старата схема – държава приоритетно ще субсидира заетост и ще отчита разходи, без реално да повишава шанса на уязвимите групи да бъдат дългосрочно заети или да създава по-благоприятна бизнес среда, за да се откриват нови работни места в реалния сектор.

„Неунищожителният” доклад

Любомир Авджийски / 29.01.2016
За девета поредна година Европейската комисия публикува своя мониторингов доклад за правосъдието и вътрешната сигурност в България като част от Механизма за сътрудничество и проверка. Целта е да бъдат коментирани най-тежките проблеми и ключовите събития, свързание с темата „Правосъдие” през годината. Отговорен за мониторинга и за годишните доклади е екипът на Първия заместник-председател на ЕК и бивш външен министър на Холандия Франс Тимерманс.

Представяне на "Разрези на бедността - образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България"

29.01.2016
На 26 януари 2016 г. ИПИ представи основните заключения от доклада "Разрези на бедността - образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България".