"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Разрези на бедността - образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България

26.01.2016
Институтът за пазарна икономика изготви анализ, който разглежда разпределението на доходите в българското общество, като се фокусира върху различни разрези на бедността и неравенството. Водещият мотив на авторите е да бъде представена една цялостна картина - наречена от нас "крива на доходите", която отразява доходите на всички български граждани.

Някои нарушения на Конституцията и законите в последната седмица

Любомир Авджийски / 22.01.2016
През последните седмици обществото, или поне част от него, е разтърсено от скандали в съдебната власт. Казваме част от обществото, защото се чуха и публични гласове, които изразиха недоволство, че се обръща внимание на „СМС-и“ и на това защо и как Висшият съдебен съвет (ВСС) сменя своя представляващ.

Изпратихме една трудна за земеделието 2015 г. Остава да научим уроците от нея.*

Николай Вълканов, ИнтелиАгро / 22.01.2016
Изминалата 2015 г. определено имаше своите предизвикателства. Началото беше белязано от последствията от неблагоприятните климатични условия в края на предходната година. Успоредно с това фермерите трябваше да се справят с изцяло новата система на заявяване на директни плащания, въведени с промените в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.

Покана: Разрези на бедността - образованието и заетостта като фактори за кривата на доходите и щастието в България

ИПИ / 22.01.2016
ИПИ ще представи детайлни доходни разпределения, чрез които ще очертаем кривата на бедността и нейните пречупвания спрямо образованието, икономическия статус и населеното място. Дискусията ще се проведе от 10:00 до 12:00 ч. на 26 януари 2016 г. в х-л Радисън.

Новият „двигател” на растежа – вяра и пожелания

Калоян Стайков / 22.01.2016
Доверието, на което разчитат политиците за по-висок растеж, е силно разклатено и е по-вероятно ситуацията да се влоши, отколкото да се подобри. Като се прибави към това и застраховката, че понеже управляващите не могат да си ограничат разходите и може да се наложи да се вдигат данъците, надеждите за по-висока икономическа активност започват да се изпаряват.

Инфографики: Оценка на доходите и бедността по типови групи

Петър Ганев, Явор Алексиев / 22.01.2016
Представяме две инфографики, фокусирани върху три основни разделителни линии за доходите в България - по икономическа активност, по образование и по големина на населеното място. Най-значимият фактор за бедността е образованието - независимо от икономическата активност на лицата, по-ниското образование се отразява драматично на доходите и риска от бедност.

Илюзията „корпоративен данък“ и ползата от неговото премахване*

Красен Станчев / 22.01.2016
Една от най-упоритите фискални илюзии на последните стотина години е, че облагането на корпорациите, юридическите лица подпомага събирането на данъци и обществената справедливост. Такова подпомагане просто не може да се случи, всъщност корпоративният данък е по-скоро вреден.