"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: ИПИ / 08.01.2016

През настоящата 2016 г. ще работим до 6-ти май, за да си платим данъците към държавата. Образно казано това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за правителството и ще започнат да работят за себе си. Датата е символична, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано – ние я наричаме ден на свобода от правителството, а по-света е известна като Tax Freedom Day.

Ще бъде ли конформистка 2016-та година? Шест препоръки към министъра на правосъдието.

Любомир Авджийски / 08.01.2016
В началото на 2016 г. ще си позволим да отправим препоръки към новия министър на правосъдието. За всяка сме писали отделни коментари през 2015 г., но сега решихме да ги представим като план за действие, който, според нас, е наложителен и полезен.

Анатомия на промяната

Петър Ганев / 08.01.2016
Настоящият текст е част от книгата „Анатомия на кризата”, издадена от ИПИ през 2015 г. Профилът на рецесията показва, че бяха нужни пълни шест години, за да може икономиката на страната да достигне нивото на реално производство от 2008 г. Самата рецесия продължи година и половина, или шест тримесечия, а последвалото възстановяване беше изключително тромаво, като ръстът на износа се превърна в мотора на една икономика, която изпитва сериозни структурни слабости. Заиграването със социалните нагласи у хората и отлагането на ключови реформи доведоха страната до политическа криза и ново влошаване на бюджетните показатели през 2013–2014 г.