Някои положителни индикатори при бедността и социалното включване през 2014 г.
Явор Алексиев / 08.01.2016
Сред последните данни на НСИ за условията на живот и социалното включване в страната намираме и някои позитивни тенденции.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода февруари-април 2016
08.01.2016
Търсим хора, които имат интереси в областта на икономическия анализ, подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава, притежават въображение и готовност за работа в екип
Ще бъде ли конформистка 2016-та година? Шест препоръки към министъра на правосъдието.
Любомир Авджийски / 08.01.2016
В началото на 2016 г. ще си позволим да отправим препоръки към новия министър на правосъдието. За всяка сме писали отделни коментари през 2015 г., но сега решихме да ги представим като план за действие, който, според нас, е наложителен и полезен.
Анатомия на промяната
Петър Ганев / 08.01.2016
Настоящият текст е част от книгата „Анатомия на кризата”, издадена от ИПИ през 2015 г. Профилът на рецесията показва, че бяха нужни пълни шест години, за да може икономиката на страната да достигне нивото на реално производство от 2008 г. Самата рецесия продължи година и половина, или шест тримесечия, а последвалото възстановяване беше изключително тромаво, като ръстът на износа се превърна в мотора на една икономика, която изпитва сериозни структурни слабости. Заиграването със социалните нагласи у хората и отлагането на ключови реформи доведоха страната до политическа криза и ново влошаване на бюджетните показатели през 2013–2014 г.