"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 18.12.2015

Дълготрайният престой извън пазара на труда не е в полза нито на гражданите, нито на осигурителната система. За част от български граждани този престой е осъзнат избор на „доброволна безработица” с единствена цел получаването на обезщетения.

Подаръци за административно бездействие

Калоян Стайков / 18.12.2015
В края на миналата година управляващите предвиждаха свиване на тези разходи с 350 млн. лв., като намалението на разходите за заплати и осигурителни вноски в бюджетната сфера с 10% се очакваше да доведе до спестяване на около 300 млн. лв. Това спестяване не само не се материализира, а и бяха гласувани допълнителни разходи за персонал в размер на около 197,5 млн. лв.

Поръчай "Анатомия на кризата"

18.12.2015
Книгата е представена на 08 декември 2015 г. и прави опит за трезва оценка за поврата в стопанския живот в България след 2009 г. Книгата се издава с подкрепата на Фондация за свободата "Фридрих Науман". Автори: Асенка Христова, Атанас Георгиев, Георги Ангелов, Георги Ганев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Красен Станчев, Лъчезар Богданов, Петър Ганев и Явор Алексиев.

Независимостта на съда като разделителна линия

Любомир Авджийски / 18.12.2015
Основната разделителна линия при дебатите за изменението на Конституцията бе принципът за незивисимост на съда. Двете страни в дебата имат различно виждане за важността и обвхвата на този принцип.

Политическата криза в светлината на нашия опит*

Красен Станчев / 18.12.2015
Извор на бъдещата нестабилност е недоверието на избирателите спрямо избраниците и на избраниците в самите себе си и към избирателите. Както през 2013 г., те ще търсят начини за помпане на собствената си значимост и подсигуряване на любовта на народа.