"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 20.11.2015

В периода 2013-2015 г. разходите на държавата бяха на няколко пъти изпуснати, макар официално винаги да сме в етап на бюджетна консолидация. За поредна година се стига до ситуация, в която средносрочната рамка за следващите три години предвижда свиване на дефицита, но текущо се предвиждат нови разходи и по-голям дефицит.

Предизвикателствата пред пазара на труда добиват по-ясен облик

Явор Алексиев / 20.11.2015
Третото тримесечие на 2015 г. е първото от края на 2011 г. насам, в което икономическата активност на населението в работоспособна възраст не се увеличава спрямо предходната година. Въпреки че броят на дългосрочно безработните постепенно намалява, те съставляват все по-голям дял от хората, които все още са без работа. Младежите, от своя страна, на практика не участват в процеса на възстановяване на пазара на труда през последните две години.

Индекс „Право на собственост” 2015: Защитата на правото на собственост е предпоставка за благосъстояние

16.11.2015
За поредна година Институтът за пазарна икономика представя в България международния индекс „Право на собственост”, разработван от Алианс „Право на собственост”. Индексът оценява защитата на интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2015 г. са включени 129 държави.

"Разходната бележка" на ИПИ 2016

Петър Ганев / 20.11.2015
За поредна година Разходната бележка, изготвяна от ИПИ, предизвика сериозен интерес. Бележката следва позната за всеки гражданин касова бележка/фискален бон, но практически представя всички публични разходи през предстоящата 2016 г. Тя показва по колко лева правителството ще похарчи от името на всеки гражданин. Това са почти 35 млрд. лв. публични разходи през следващата година разделени по равно върху цялото население по официални данни - вече под 7,2 млн. души.

Скритите държавни дългове – някои примери

Калоян Стайков / 20.11.2015
Обикновено дебатът около държавния бюджет се води в рамките на няколко основни точки: колко е дефицитът, колко е новият дълг и колко се разходите по функции. И докато преобладаващият популизъм и липсата на реформи ясно се виждат във влошаването или поне в липсата на подобрение на водената фискална политика, те имат и други, скрити, последствия.

Една напред и две назад в аптечния бизнес

Зорница Славова / 20.11.2015
България е многократно критикувана от европейските институции за тежките изисквания и ограничения в регулираните професии. Ако този законопроект се приеме, това е ще е още по-сериозен удар върху конкуренцията в сектора.

Алтернативен бюджет без дефицит и със съдебна реформа 2016

17.11.2015
Алтернативният бюджет за 2016 г. си поставя две големи цели. Първата е да се елиминира най-голямата заплаха пред икономиката на страната - хроничните дефицити в бюджета, които са резултат от популистки харчове, нежелание за реформи и лесни актуализации на бюджета в последните години. Втората голяма цел е да се аргументира и насочи неизбежната реформа в сектор "Правосъдие и вътрешен ред", което включва както дълбоки промени в структурата и работата на съдебната система, така и рационализация в бюджетите на силовите ведомства.