"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Бюджетът до септември – най-лошото тепърва предстои

Десислава Николова / 13.11.2015
Последните данни, макар и привидно положителни заради запазващия се излишък в консолидирания бюджет до септември, разкриват някои неблагоприятни явления – изпреварващ ръст на националните разходи над приходите, дефицит по националния бюджет през септември и значително по-високи разходи за лихви по дълга тази година. Ударното харчене на правителството очевидно ще се случи в последното тримесечие, като голямата част от свръх-разходите най-вероятно ще се концентрират през декември.

Брутният вътрешен продукт – приятна изненада, но на каква цена?

Десислава Николова / 13.11.2015
Предвид очакваното ударно харчене на правителството в последното тримесечие, данните за БВП вероятно ще получат поредната доза „допинг” от бюджета. Нищо чудно така брутният вътрешен продукт да нарасне с темп около 2,5-2,7% за тази година, т.е. над последните прогнози както на правителството, така и на външни наблюдатели (ЕК, МВФ). Въпросът обаче е дали това „помпане” на икономиката е устойчиво и на каква бюджетна цена под формата на дефицити и дългове идва то?

Ами ако извадим София от сметките?

Явор Алексиев / 13.11.2015
В този материал ще се опитаме да дадем отговор на въпроса какво ще стане със средните показатели за икономическо развитие, ако извадим столицата от сметките. Тук сме се спрели на 4 индикатора: коефициентите на заетост и безработица на населението над 15-годишна възраст, чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) и инвестициите в дълготрайни материални активи (ДМА) на глава от населението.

Покана за пресконференция: Алтернативен бюджет без дефицит и със съдебна реформа 2016

13.11.2015
За поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) ще представи Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци, разумни разходи и структурни реформи. Тази година фокусът ще бъде поставен върху елиминирането на дефицита и съдебната реформа. Заповядайте в пресклуба на БТА на 17 ноември 2015 г. (вторник) в 11.00 часа.

Средната класа повишава доходите си, но неработещите затъват

Петър Ганев / 13.11.2015
В период на покачване на линията на бедност социалната политика трудно може да поддържа неработещото или нискоквалифицирано работоспособно население над прага на бедност. Единствено уменията и новите работни места могат да направят това.

Броят на наетите расте, но темпът е неубедителен

Явор Алексиев / 13.11.2015
Поне до този момент 2015 г. е първата от началото на кризата, в която броят на наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличава през всеки един от месеците спрямо предходната година. Въпреки това ръстът остава слаб, особено предвид факта, че през 2014 г. беше регистриран най-големият спад на броя на наетите от 2011 г. насам, т.е. базата за сравнение на тазгодишните данни е много ниска.

Качественото образование има значение за икономиката на областите

Зорница Славова / 13.11.2015
Данните за представянето на университетите в страната показват значението на качественото образование за местните икономики. Ако образованието се цени от работодателите на пазара на труда, това привлича повече вътрешни и външни инвестиции и спомага за реализирането на завършващите. Целта на системата на висшето образование трябва да бъде именно към преследване на качеството, а не към създаването на стимули за самоцелно попълване на бройки във всякакви университети по страната.

Регионални профили: показатели за развитие 2015

13.11.2015
За четвърта поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи единственото по мащаба и дълбочината си изследване на социалното и икономическото състояние на областите в България. Пресконференцията се проведе на 9 ноември 2015 г. в пресклуба на БТА.