"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 11.09.2015

През 2015 г. страната ни отново ще се превърне в най-негативния пример в Европа, след като се предлага тотална подмяна на вече гласувания от парламента акцизен календар до 2018 г., при това без грам обсъждане и на практика тайно от всички заинтересовани страни.

Антикорупционна бюрокрация

Любомир Авджийски / 11.09.2015
Вместо поредно „бюро” в администрацията е необходима сериозна реформа в Прокуратурата.

Субсидии за частни училища или колко са важни едни 20%

Десислава Николова / 11.09.2015
Може би най-сериозният проблем с държавната субсидия „под условие” е отворената врата за вмешателство в частните образователни институции, натиск и изнудване за обучение на „наши деца” безплатно. Появата и гласуването на този текст в последния момент, след като законопроектът се писа години и се обсъжда в парламента още от пролетта е илюстрация на едни от най-порочните практики в българското законотворчество.

Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост

10.09.2015
Основен смисъл и предимство на професионалното образование е възможността му да създава пряка връзка между младежите и пазара на труда. Качественото професионално образование произвежда подготвени кадри, които осигуряват конкурентни предимства на всяка една икономика. Целта на изследването е да проследи връзката между професионалното образование и пазара на труда в България.

България е на последно място сред страните в ЕС по ефективност в случай на фалит

Георги Васев* / 11.09.2015
В началото на септември Европейската комисия публикува доклад на тема „Икономическото влияние на системите за спасяване и възстановяване в Европейския съюз“, в който се представят емпирични доказателства за необходимостта от работещи системи в случаи на изпадане в несъстоятелност. Ефикасността на такива системи се изразява в предоставянето на възможности за преструктуриране на дълга, както и за даване на втори шанс на вече изпаднали в технически фалит компании. Показва се и положителното влияние на една ефикасна система върху предприемачеството, както и върху цената на заемния капитал.