"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Продължаващите бюджетни излишъци всъщност са дефицити

Калоян Стайков / 04.09.2015
Министерството на финансите (МФ) продължава да публикува новини за очаквани бюджетни излишъци по консолидираната фискална програма, но не обръща внимание, че държавата започна да „изяжда” натрупания до момента излишък. Реално през първите пет месеца на годината приходите в консолидирания бюджет надвишаваха разходите на месечна основа с изключение на февруари, когато имаше месечен дефицит. След май последваха два месеца на дефицити: юни – около 100 млн. лв. и юли – около 200 млн. лв. Така консолидираният излишък за първите пет месеца от близо 1,1 млрд. лв. намаля до 890 млн. лв. през юни, 790 млн. лв. през юли и по прогнози на МФ ще намалее до около 601 млн. лв. към края на август, което означава нов месечен дефицит от около 190 млн. лв.

Инвестициите не идват с насърчаване за обща сметка

Зорница Славова / 04.09.2015
Икономическото министерство публикува проект за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). Основните предложения за промени включват както по-облекчени процедури за сертифициране на инвестиционни проекти, така и снижаване на критериите за получаване на държавна помощ.

Бюджетът на НЗОК и данък “вредни храни”

"КС2" и "denkstatt България" / 04.09.2015
Независимо от това дали предложения данък „вредни храни” би имал въздействие върху начина на хранене и здравословното състояние, той има фискални цели. Прецедент с подобна цел българското законодателство са отчисленията за превенция на заболявания от акцизи върху вино, алкохолни напитки и тютюневи изделия. За това как се изразходват тези средства и как това влияе върху качеството на профилактиката и леченията на съответните заболявания няма публични отчети нито от МЗ, нито от което и да е от неговите поделения. Потреблението и при двете групи стоки у нас расте – може би поради ръста на реалните доходи на домакинствата. Положителните промени в това потребление са по-скоро резултат от промени в начина на живот, модата и нарастването на доходите, а не са следствие от данъците.

Електронното гласуване – плюсове и подводни камъни

Георги Васев* / 04.09.2015
Какъвто и да е изходът от предстоящото гласуване е добре, че на темата се обръща все повече внимание, защото въвеждането на интернет гласуването би била решителна крачка към подобряване на представителността. По този начин ще се насърчи по-голяма гражданска активност, а тя от своя страна се е доказала като двигател на икономическа и социална промяна, жизнено необходима на страната ни.

Свободните работни места: къде, колко и за каква заплата

Явор Алексиев / 04.09.2015
Прегледът на данните на АЗ за свободните към 3 септември 2015 г. работни места показва, че най-много безработни се борят за едно място в област Разград – 67 души, а най-малко – в област Русе (9 души). Средно за страната за едно свободно работно място се борят 21 души. Средната брутна заплата за свободните работни места в страната (изчислена на база 8-часов работен ден) е 536 лв. Половината от обявите за работа над 1 000 лв. (11 от общо 22 обяви и 87 от общо 122 работни места) са в столицата.

Предприемачество на пръв поглед

Ангел Яначков* / 04.09.2015
В началото на миналия месец ОИСР публикува ежегодния си доклад „Предприемачеството на пръв поглед”. Той представя ключови показатели за предприемачеството, чието събиране и анализ са резултат от Програмата за показатели за предприемачеството (EIP) на ОИСР и Евростат.