"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Любомир Авджийски / 28.08.2015

От 2000 г. насам бюджетът на съдебната власт е нараснал 5 пъти /505%/ при увеличение на държавния бюджет за същия период с 3,2 пъти. Увеличаването на разходите за модернизиране на съдебната система е разбираема и правилна политика. Въпросът е как се харчат тези пари. Как се изготвя, изпълнява и отчита годишният план за приходите и разходите. Ето и някои наблюдения след анализ на процеса на бюджетиране, изпълнение и отчитане на бюджетите на съдебната власт:

Как протича възстановяването от кризата в областите?

Ангел Яначков* / 28.08.2015
Прави впечатление, че някои от традиционно по-слабо развитите области в страната като Силистра, Видин, Смолян, Кюстендил и Ловеч поемат и най-тежкия удар от кризата. При тях БВП към 2012 г. е с над 15% по-ниско от предкризисното си ниво, като за някои от тези области спадът надхвърля 20% (областите Видин и Силистра).

Хомо економикус Vs Действащият човек

Петър Ганев / 28.08.2015
Митичен ли е икономическият човек? През последните години познатият ни homo economicus - неговите мотиви и рационалност, се превърна в отправна точка за много икономически дебати. Все по-често виждаме и критика на свободния пазар, която стъпва именно върху отхвърлянето на концепцията за икономическия човек. В крайна сметка, ако човекът не е рационален и не е съвършен егоист, а дълбоко в себе си е съпричастен (homo reciprocans), то това не означава ли, че има място за повече солидарност и съответно - за повече държавна намеса? Модерните икономисти, които се осланят на математически модели, често нямат адекватен отговор на този въпрос.

Изборът между работа и социални помощи в Европа*

Michael D. Tanner, Charles Hughes / 28.08.2015
Ако бъдат прекалено щедри, социалните помощи могат да създадат значителни стимули на своите получатели да останат извън пазара на труда. Това е един от изводите в изследването на Майкъл Танер и Чарлс Хюз „Изборът между работа и социални помощи в Европа” (Michael D. Tanner и Charles Hughes, “The Work versus Welfare Trade-Off: Europe”). Помощите в ЕС варират значително, но в много страни са високи в сравнение с това, което човек би могъл да очаква като заплащане при първа работа или полагане на нископлатен труд.