"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев* / 21.08.2015

През седмицата изведнъж в лятната скука пресата се разбърза да пише, че наесен щял да се появи нов „данък вредни храни“. Сред упорито питане от журналисти, министерството на здравеопазването обеща, че през септември щяло да разпространи вариант на законопроект за облагане на „вредните храни“. Изневиделица се появиха специалисти, които в един или друг вариант споделиха вярата, че животът и храната водят до болести с летален изход и че единственият начин за справяне с това били данъците, че не било важно „дали“ (те да се въвеждат), а „как“. Забравиха само да кажат, че самият живот е смъртоносна болест, предавана по сексуален път.

В България днес сме по-малко свободни, отколкото през 2008 г.

Георги Вулджев* / 21.08.2015
Този месец беше публикувано поредното издание на „Human Freedom Index” („Индекс на човешката свобода“) на Института Катон във Вашингтон, САЩ. Индексът измерва както икономическата, така и личната свобода, базирайки се на 76 различни индикатора в следните сфери: върховенство на закона, сигурност и безопасност, свобода на придвижването, религиозна свобода, свобода на асоциацията, свобода на изразяването, свобода на личните взаимотношения, размер на държавния апарат, правна система и права на частна собственост, достъп до качествени пари/валути, свобода на международна търговия, ниво на регулации върху бизнеса, труда и кредита.

Заплатите ускоряват ръста си*

Десислава Николова / 21.08.2015
Брутните заплати на наетите в българската икономика ускоряват своя растеж тази година. Това показват данните на националната статистика за заплатите за първите две тримесечия на годината. Докато през последните четири години заплатите растяха с по 6-7% на година, тази година ръстът им достига близо 8% на годишна база. Какви са причините за това ускорение?

България е първа по брой прокурори на глава в ЕС

Любомир Авджийски / 21.08.2015
Българите плащат едни от най-високите разходи за съдебна власт като процент от държавния бюджет спрямо останалите европейски страни със сходни или сравними съдебни системи. Прави впечатление, че по среден брой съдии на глава от населението България се нарежда в средата на таблицата спрямо останалите европейски страни, но по брой на прокурорите е на второ място сред всички изследвани страни* след Украйна, като средно за изследваните страни броят на прокурорите на 100 хил. души е 13,3.

Българският износ в региона става по-конкурентоспособен

Георги Васев* / 21.08.2015
На 17 май 1961г. в адрес към канадското правителство в Отава президентът Кенеди казва: „Географията ни прави съседи. Историята ни прави приятели. Икономиката ни прави партньори, а необходимостта ни прави съюзници.“ В духа на тези думи решихме да обърнем поглед към страните, които ни заобикалят и да направим анализ на отношенията ни в последните 10 години. Със съседите си имаме социалноикономически различия и исторически неразбирателства, но делим обща граница и имаме общи интереси, които се проявяват в засилени външнотърговски отношения.