"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 14.08.2015

Tемпът на увеличаване на броя на заетите намалява. В периода април-юни 2015 г. те се увеличават с 31,4 хиляди души, което е най-бавният темп от първото тримесечие на 2014 г. насам. На фона на високия дял на структурната безработица в страната, можем да очакваме спадът на безработицата постепенно да се забави.

Защо продължават да се плащат 20-те заплати при пенсиониране на полицаите

Зорница Славова / 14.08.2015
Преди няколко дни МВР реши да поиска още пари за бюджета си за 2015 година. Става въпрос за допълнителни 16 млн. лв., с които да бъдат изплатени 20-те заплати на пенсиониралите се през последните няколко месеца, за които очевидно не са предвидени пари в одобрения бюджет (няма такова перо в бюджета). Първо, трябва да се спомене, че от началото на годината МВР вече няколко пъти поиска увеличаване на бюджета си, включително през април, когато пак се искаха пари за въпросните 20 заплати, но искането не беше удовлетворено тогава. Второ, държавата няма как да избяга от този ангажимент, но това е още един повод да се обмисли даването на тази привилегия

Данък „храни“ е несъстоятелен

Краси Лаков / 14.08.2015
Малко изневиделица у нас се популяризира идеята с данъци и квази-данъци да се моделира потреблението на храни и напитки. Тази кампания започна самият министър на здравеопазването. Подобно решение обаче е толкова противоречиво, че десетки години в нито една приложила го страна не може категорично да се каже дали от него има полза.

Икономиката ускорява ръста си

Десислава Николова / 14.08.2015
Експресната оценка за брутния вътрешен продукт през второто тримесечие на годината показва ускоряване на икономическия растеж до 2,2% на годишна база. За сравнение, през последното тримесечие на 2014 г. реалният растеж (според сезонно изгладените и коригираните за работните дни данни) беше 1,3%, а през първото тримесечие на 2015 г. – 2%. Трябва да се отбележи, че темпът на експанзия на икономиката през второто тримесечие на 2015 г. е най-висок за последните четири години. За последно сходни темпове на годишен растеж над 2% бяха отчетени в края на 2010 г. и през първото полугодие на 2011 г.

България и нейните съседи: 10 години по-късно

Явор Алексиев, Георги Васев*, Ангел Яначков* / 13.08.2015
България се отличава с най-високата заетост и най-ниския дълг. БВП на глава от населението все още изостава, а безработицата е висока.

ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри

10.07.2015
За втори път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една платена 6-месечна стипендия за изследователска работа в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.