"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Виктор Тричков* / 31.07.2015

Твърди се, че в България проблем с регистрацията на фирма вече няма, защото основната реформа приключи преди години с прехвърлянето на процеса от съда към Агенцията по вписвания и с намалението на минималния капитал при регистрация на ООД и на таксите. Въпреки че напредъкът е наистина забележителен, най-вече поради абсурдната процедура преди реформата, все още регистрацията на фирма от самия собственик у нас отнема минимум 4-5 дни, струва в пъти повече от минималния изискуем капитал от 2 лева, а част от стъпките са напълно излишни.

Обезщетенията за безработица у нас са сред най-високите в ЕС

Явор Алексиев / 31.07.2015
В сравнение с размера на нетното заплащане в условия на заетост, нивото на обезщетенията за безработица в България през първата година от тяхното получаване е сред трите най-високи в ЕС. Тъй като в страната ни не е налице регресивен елемент на определяне на размера на заплащането (при който неговият размер намалява с времето), стимулите на едно лице да бъде безработно на първия месец от получаване на обезщетението са валидни за целия период, в който то има това право. В същото време, периодът на получаване на обезщетението у нас е по-кратък от този в редица други европейски страни.

Решението е лесно – всички заинтересовани страни да си свършат работата

Калоян Стайков / 31.07.2015
Преди време спорихме с един приятел дали настоящото ценово предложение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е по-сюрреалистично от миналогодишното и почти ме беше убедил, че не е. След случващото се през последния месец вече не съм толкова убеден.

Митологията на поредното "корпоративно робство"

Петър Ганев / 31.07.2015
Дебатите около търговското споразумение между ЕС и САЩ често се фокусират върху т. нар. защита на инвеститорите или предлагания механизъм за уреждане на спорове между държава и инвеститор (познат като Investor-State Dispute Settlement, ISDS). По темата е написано много и неведнъж сме коментирали, че такива механизми съществуват и в момента - на практика падането на бариерите пред търговията в последните повече от две десетилетия често върви заедно с някаква защита на инвеститорите.

Пенсионните промени – реформа или недоносче?

Десислава Николова / 31.07.2015
Тази седмица парламентът прие набързо пакет от промени в Кодекса за социално осигуряване след като ги гласува на второ четене. Сред промените има и крайно належащи стъпки, които ще подобрят баланса на Държавното обществено осигуряване (ДОО) в НОИ, но и няколко, които ще го влошат. В дългосрочен план ефектът от промените е по-голям дефицит в НОИ спрямо този, който би се получил, ако не се променя абсолютно нищо.

Бавното развитие на електронното управление в България

Георги Вулджев* / 31.07.2015
Развитието на електронните услуги, които се предлагат от държавната администрация в България, е приоритет на няколко поредни правителства още от преди присъединяването ни в ЕС. Нашата страна, още от самото присъединяване, е значително изостанала в технологичното модернизиране на държавната администрация и оптимизирането на нейната работа в сравнение с повечето от останалите страни-членки. Именно затова е важно да се следи развитието на електронните услуги, предлагани от администрацията през последните няколко години.