Най-накрая - реформа при хората с увреждания
Явор Алексиев / 17.07.2015
Тези дни стана ясно, че Министерството на труда и социалната политика работи по сериозна реформа в сферата на подпомагането на хората с увреждания, която ще бъде представена през есента. Една от големите промени би била допълването на медицинската експертиза с индивидуална социална оценка за остатъчната трудоспособност на хората с уреждания и съответно – за типа работа, която те могат да извършват. Това, което министър Калфин се опитва да представи като нов подход към политиките в сферата, безспорно е новост за България, но е всъщност нещо, което е добре познато като практика в страните от ЕС.
Населението намалява, общинските служители - не
Георги Вулджев* / 17.07.2015
От 90-те години насам България е в сериозна демографска криза. Населението в цялата страна прогресивно се стопява.Този процес е следствие от негативен механичен прираст (т.е. нетна емиграция) и отрицателен естествен прираст. Проявленията на демографската криза обаче не са равномерно разпределени из цялата страна – поради вътрешна миграция от по-малки населени места към по-големи и от по-слабо развити територии към по-развити и по-бързо развиващи се, тези негативни ефекти биват изострени в едни райони и притъпени в други. Предвид тези различни процеси по територията на страната, е интересно да се изследва динамиката в състава на общинските администрации по места.
Въпросът за Гърция не е колко ще плати България, а какво следва
Калоян Стайков / 17.07.2015
Проблемите около новия спасителен пакет от реформи и необходимостта от ново финансиране за Гърция продължават и всеки краен срок за разрешаването им се оказва предпоследен. Преговорите между Еврогрупата и Гърция достигнаха немислимо ниво на абсурден хумор след като на дневен ред през изминалата седмица не беше обсъждането на необходимите реформи в страната за започването на трета спасителна програма, а осигуряване на „мостово” финансиране. На фона на този дебат немалко политици, експерти и медии в България пренебрегнаха по-важният аспект на тези разговори и се пуснаха по пързалката на популизма с твърдия си отказ страната да плаща за спасяването на Гърция.
Провалът на администрацията в образованието и заетостта
Зорница Славова / 17.07.2015
Две наскоро публикувани оценки за работата на администрацията показаха как тя не може да изпълнява политиките, които си мисли, че може да изпълнява. Става въпрос за: „Оценка на приноса на активната политика на пазара на труда” 2000-2011, разработена от обединение от експерти по поръчка на Министерството на труда и финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси”, и „Доклад за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година”, изготвен от Министерството на образованието.