"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 10.07.2015

Клетвите за стабилизиране на енергийния сектор очевидно не помагат, тъй като освен думи са необходими и дела, а политиците в България не могат да се откажат от този лесен електорален трик – евтин ток сега, а като дойде сметката, тогава ще му мислим. Сметката обаче отдавна е дошла и всички на масата се поглеждат срамежливо и се опитват да убедят кръчмаря, че не са изпили две кани с вино, а една.

Защо, от кого и как се осъществява продължаващото професионално обучение

Зорница Славова / 10.07.2015
Наскоро публикувахме кратък анализ на необходимостта от подготвени кадри в индустрията, който показа, че предприятията в България страдат от липса на подходящи средни специалисти. Именно затова сега обръщаме внимание на продължаващото професионално обучение (ППО), което на практика довършва подготовката на специалистите и я адаптира към нуждите на пазара на труда. Обученията се инициират както от самите работодатели, така и от потенциалните работещи и заетите.

Състоянието на пътната инфраструктура остава сериозно фрагментирано

Георги Вулджев* / 10.07.2015
Въпреки огромните средства, които се наливат в подобряване на пътната инфраструктура, делът на пътищата от републиканската пътна мрежа, които са с добро състояние на настилката, остава реално в застой последните две години. Липсата на добра пътна инфраструктура може сериозно да забави икономическото развитие на дадена област, а и на страната като цяло.

Гърция след утрешния ден*

Десислава Николова / 10.07.2015
Изборът на Гърция в момента се свежда до известната народна поговорка „Ела зло, че без теб по-зло”. Ако не се подпише споразумение за спешно финансиране на страната с ЕК, ЕЦБ и МВФ, тогава я чакат още по-тежки времена – не само ще трябва да премине през режим на много по-строги бюджетни икономии, но и ще последва par excellence икономически шок за страната.

Губят ли малките предприятия от свободната търговия?

Десислава Николова / 10.07.2015
Една широкоразпространена заблуда около либерализирането на международната търговия е, че местният малък бизнес може само да загуби от свободното движение на стоки и услуги през границите. Това е и едно от основните послания на шумната кампания срещу Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, по което в момента текат преговори между ЕС и САЩ. Аргументът, който традиционно се използва от противниците на свободната търговия, е, че само големите предприятия търгуват международно, а редица местни малки и средни предприятия ще фалират в лицето на засилена конкуренция от страна на големи чужди компании.

По-малко стрес при срещите бизнес-администрация

Калоян Стайков / 10.07.2015
Всяко първо нещо – първата стъпка, първата дума, първият урок по математика, е трудно, докато не бъде овладяно, след което се превръща в рутина и става лесно. Това се отнася и за първото взаимодействие на една новосъздадена компания с администрацията. Както писахме, тези трудности започват още с регистрирането на компанията, но не свършват дотам, тъй като за голяма част от компаниите предстои и регистрация по ДДС.

Становище на ИПИ относно Препоръките на ЕК по НПР 2015

10.07.2015
На 13 май 2015 г. Европейската комисия публикува своите препоръки относно Националната програма за реформи на България за 2015 г. ИПИ следи развитието на стратегическите цели по Стратегия "Европа 2020" от години и неизменно коментира разписаните мерки в Националната програма за реформи. Като част от РГ 31 "Европа 2020", на 1 юли 2015 г. получихме покана да изпратим позиция относно допълнителни мерки за преодоляване на макроикономическите дисбаланси, както и нови/актуализирани мерки, които отговарят на препоръките на ЕК.