"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 03.07.2015

Коментарите около развитието на дълговата криза в Гърция за пореден път поляризираха общественото мнение със силно идеологически и съответно политически натоварени тези. Изкуственото противопоставяне на демокрация и дълг превърна дискусията в нещо като теологичен спор, който, макар и интересен, почти няма допирни точки с случващото се в Гърция.

Най-накрая възможност за по-добри политики

ИПИ / 03.07.2015
Тази седмица беше публикуван за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Това е дълго чакана промяна. Това са добри предложения, които, ако бъдат приети и прилагани на практика, ще докажат ефективността си.

Бизнес без препятствия

02.07.2015
Институтът за пазарна икономика започва нова публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес. Една част от предложенията ни са логично продължение на реформите от последните години. Други са нови и допълнително облекчават работата на предприемачите.

Пенсионната реформа влошава баланса на НОИ

Десислава Николова / 03.07.2015
В дългосрочен план новият пакет от мерки не постига основната си цел да снижи дефицита в разходопокривната система. Излиза, че работещите не само ще плащат по-големи осигуровки и ще работят по-дълго, но и ще трябва да финансират (с другите си данъци) и по-голям дефицит в ДОО.

Изпълнението на бюджета не носи добри новини

Калоян Стайков / 03.07.2015
За трети последователен месец консолидираният бюджет отчита растящо положително салдо, но за пореден път това се дължи в малка степен на по-високи приходи от данъци и в голяма степен на по-високите постъпления по европейските програми.

ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри

02.07.2015
За втори път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една платена 6-месечна стипендия за изследователска работа в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.