"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Бизнес без препятствия

29.06.2015
Институтът за пазарна икономика започва нова публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес. Една част от предложенията ни са логично продължение на реформите от последните години. Други са нови и допълнително облекчават работата на предприемачите.

Парламентът бламира собствените си назначения

Калоян Стайков / 26.06.2015
Подкрепата на премиера за протестите на бизнеса и решението да се даде възможност за отлагане на началото на новия ценови период с един месец е признание, че регулаторът не си е свършил работата. Това дава допълнителни аргументи на бизнеса – „парламентът и Министерският съвет ни подкрепят”, да продължи да иска отстъпки и отсрочки от цената за електроенергия. Това не решава проблемите нито на сектора, нито на икономиката, а просто премества един проблем от една група при друга. И така до следващите протести...

Отворената икономика е пътят към растежа

Петър Ганев / 26.06.2015
За търговията между България и САЩ вече е казано много, но е важно в дебатите около ТТИП да се открои тази линия на аргументация, която стъпва на чиста идеология, насочена срещу свободната търговия. Тези аргументи могат да звучат много "социално" и примамливо, но приложени спрямо собствения ни опит от най-скорошното отпадане на ограничения (членството в ЕС) и преструктурирането на икономиката ни след кризата, те се разбиват на пух и прах.

Още по-лесна регистрация на бизнес

Калоян Стайков / 26.06.2015
"Подобряване на бизнес средата” е един от отговорите на често задавания въпрос „Какво е необходимо за по-бърз растеж на българската икономика и подобряване на благосъстоянието на населението”. Има много аспекти на бизнес средата, които могат да бъдат подобрени, но за постигането на сериозен и стабилен ефект е необходим систематичен подход, а не спорадични дейности тук и там, каквито обикновено виждаме от управляващите. За тази цел е най-добре да се започне от началото – стартирането на бизнес.

Митът за успеха на скандинавската социална държава

Георги Вулджев* / 26.06.2015
Много анализи, фокусиращи се върху Скандинавския модел често бъркат корелация с каузалност. От историческите данни става пределно ясно, че много от добрите черти на скандинавските страни като ниски нива на доходно неравенство и бедност от една страна и високите нива на икономически растеж, от друга, са се зародили и развили много преди създаването на щедрите им системи за социално подпомагане.

ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри

26.06.2015
За втори път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една платена 6-месечна стипендия за изследователска работа в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.