ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри
23.06.2015
За втори път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една платена 6-месечна стипендия за изследователска работа в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.
Невероятно! Отпада член от Кодекса на труда
Петър Ганев / 19.06.2015
Основният трудов закон в страната е приет през далечната 1986 г. (тогава разписвайки, че „социалистическото общество е трудово общество”), след което е претърпял над 50 промени и се е превърнал в купчина от норми и регулации, който носят не толкова права на работниците, колкото власт на функционери и излишна бумащина.
България и Гърция: 10 години по-късно
Явор Алексиев / 19.06.2015
България и Гърция: 10 години по-късно
Необходимостта от средни специалисти отново расте
Зорница Славова / 19.06.2015
Рязкото намаляване на интереса към професионалното образование, все по-малкият брой на завършващите кадри и снижаващото се качество в професионалните гимназии води до глад за средни специалисти. И въпреки че тези специалисти се реализират сравнително добре на пазара на труда, недостигът е видим в голяма част от областите в България, а една част от висшите заемат позиции, за които не се изисква висше образование. Това е разхищение на индивидуални усилия, семейни ресурси и държавни разходи.
Износът отново издърпва икономиката от кризата*
Десислава Николова / 19.06.2015
2015 г. се развива добре за българските износители, като продажбите за страни извън ЕС дори нарастват малко по-бързо - 13.8%. Експортът за Русия продължава да се свива - с около 31% на годишна база, но в същото време износът за основни съседни пазари като Турция и Сърбия расте бързо и успява да компенсира свитите продажби на руския пазар заради продължаващото ембарго за някои стоки.