"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 19.06.2015

Дългоочакваната Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници беше представена тази седмица, но вместо яснота, тя повдига повече въпроси. Може би най-тривиалният от тях е колко месеца са необходими за изготвянето на наредба от малко над 5 страници, която е придружена от мотиви, които могат да се обобщят в едно изречение: целта на наредбата е „да се запази конкурентоспособността на особено рискови предприятия и е разрешена като изключение”.

ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри

23.06.2015
За втори път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една платена 6-месечна стипендия за изследователска работа в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.

Невероятно! Отпада член от Кодекса на труда

Петър Ганев / 19.06.2015
Основният трудов закон в страната е приет през далечната 1986 г. (тогава разписвайки, че „социалистическото общество е трудово общество”), след което е претърпял над 50 промени и се е превърнал в купчина от норми и регулации, който носят не толкова права на работниците, колкото власт на функционери и излишна бумащина.

Необходимостта от средни специалисти отново расте

Зорница Славова / 19.06.2015
Рязкото намаляване на интереса към професионалното образование, все по-малкият брой на завършващите кадри и снижаващото се качество в професионалните гимназии води до глад за средни специалисти. И въпреки че тези специалисти се реализират сравнително добре на пазара на труда, недостигът е видим в голяма част от областите в България, а една част от висшите заемат позиции, за които не се изисква висше образование. Това е разхищение на индивидуални усилия, семейни ресурси и държавни разходи.

Износът отново издърпва икономиката от кризата*

Десислава Николова / 19.06.2015
2015 г. се развива добре за българските износители, като продажбите за страни извън ЕС дори нарастват малко по-бързо - 13.8%. Експортът за Русия продължава да се свива - с около 31% на годишна база, но в същото време износът за основни съседни пазари като Турция и Сърбия расте бързо и успява да компенсира свитите продажби на руския пазар заради продължаващото ембарго за някои стоки.