"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Потребление на електроенергия от домакинствата, присъединени към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в периода 2009-2014 г.

15.06.2015
Поддържането на изкуствено ниски цени на електроенергията за домакинствата в България традиционно се обосновава със „социалната поносимост” на цената на електроенергията. В същото време липсват обективни аргументи в тази посока, които да покажат колко точно домакинства изпитват затруднения с плащането на сметките си за електроенергия и каква е причината за това.

Недоразбрана регулаторна независимост

Калоян Стайков / 12.06.2015
„Комисията [за енергийно и водно регулиране] е независим специализиран държавен орган”, гласи чл. 10, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Предвид случващото се в момента, или дефиницията на „независим” е била променена без никой да ни каже, или предстои да бъде променена, или изпълнителната и законодателната власти не са запознати със значението на думата.

“Добро” образование

Виктор Тричков* / 12.06.2015
Резултатите от матурите показват ясно в кои училища и части на страната качеството на средното образование, ако се съди от матурите, е по-слабо и могат да се използват за целенасочени усилия за подобряване на образователния продукт именно там, където това е най-належащо.

Кои области и общини усвояват най-много европейски средства

Явор Алексиев, Виктор Тричков* и Георги Вулджев* / 12.06.2015
Към 31 януари 2015 г. българските общини са получили близо 4,1 млрд. лв. като бенефициенти на структурните и кохезионния фондове на ЕС. Това е стойността само на реално изплатените вече суми. Средната усвояемост на глава от населението за страната е 564,9 лв./човек.

Колко е струвало електронното управление досега?

Георги Вулджев* / 12.06.2015
В България, вече от десетилетие, се говори за развитие на електронното управление и подобряване на електронните услуги, предоставяни от държавните агенции. Големият въпрос е дали новият орган няма да се превърне в поредната ненужна държавна структура, която единствено увеличава администрацията, или ще успее да доведе до качествена промяна в работата по ЕУ в България.

ИПИ и Световната банка организират кръгла маса - "Справяне с бедността: Осигуряване на ефективни политики и увеличаване на капацитета на институциите"

12.06.2015
Световната банка (СБ) и Института за пазарна икономика (ИПИ) сърдечно Ви канят на съвместното ни събитие – „Справяне с бедността: Осигуряване на ефективни политики и увеличаване на капацитета на институциите”. Кръглата маса ще се проведе на 19 юни 2015 г. в Балната зала на хотел Радисън Блу в София.