Професионалното образование увеличава шансовете за реализация
Зорница Славова / 05.06.2015
Качественото професионалното обучение в средното образование безспорно би намалило структурната безработица в страната, би съдействало за ограничаването на младежката безработица и би довело до намаляване на разхищението на обществени и частни ресурси за допълнително образование (включително висше). В тази връзка е изключително важно по-бързото и по-широко въвеждане на дуално образование в професионалните училища.
Конкурс: „Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година“
05.06.2015
Институт „Отворено общество – София“ организира конкурс за авторски научни разработки на млади юристи по темата „Историческо значение на Магна Харта от 15 юни 1215 година“.
Държавните компании са „глътнали” 4,4 млрд. лева между 2007 и 2013 г.
Виктор Тричков* / 05.06.2015
Държавните компании имат ясна, ежегодна и измерима тежест върху държавния бюджет под формата на субсидии и капиталови трансфери от държавния бюджет към тях. Тази тежест често се пренебрегва, когато се обсъждат функциите на държавата и дейностите, които са свойствени и несвойствени за нея. А не би трябвало.
Новата КЕВР продължава постарому
Калоян Стайков / 05.06.2015
Хем Комисията за енергийно и водно регулиране се променя, хем си остава същата, нищо че членовете ѝ вече се избират от Народното събрание, а не от Министерския съвет. От предложението на КЕВР за новите цени на електроенергията се вижда, че членовете ѝ продължават да не се съобразяват с основни принципи, които освен логични, са и записани в Закона за енергетиката.