"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 05.06.2015

Изпълнението на бюджета за първите четири месеца на 2015 г. показва, че за първи път от 2008 г. приходите се подобряват чувствително, а разходите не нарастват, което дава надежда за водене на по-разумна фискална политика. Консолидираните приходи са с близо 1,9 млрд. лв. повече в сравнение със събраните за същия период на предходната година, а разходите са с около 9 млн. лв. по-малко. Това обаче не е цялата картина.

Професионалното образование увеличава шансовете за реализация

Зорница Славова / 05.06.2015
Качественото професионалното обучение в средното образование безспорно би намалило структурната безработица в страната, би съдействало за ограничаването на младежката безработица и би довело до намаляване на разхищението на обществени и частни ресурси за допълнително образование (включително висше). В тази връзка е изключително важно по-бързото и по-широко въвеждане на дуално образование в професионалните училища.

Държавните компании са „глътнали” 4,4 млрд. лева между 2007 и 2013 г.

Виктор Тричков* / 05.06.2015
Държавните компании имат ясна, ежегодна и измерима тежест върху държавния бюджет под формата на субсидии и капиталови трансфери от държавния бюджет към тях. Тази тежест често се пренебрегва, когато се обсъждат функциите на държавата и дейностите, които са свойствени и несвойствени за нея. А не би трябвало.

Новата КЕВР продължава постарому

Калоян Стайков / 05.06.2015
Хем Комисията за енергийно и водно регулиране се променя, хем си остава същата, нищо че членовете ѝ вече се избират от Народното събрание, а не от Министерския съвет. От предложението на КЕВР за новите цени на електроенергията се вижда, че членовете ѝ продължават да не се съобразяват с основни принципи, които освен логични, са и записани в Закона за енергетиката.