"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 29.05.2015

Мине се не мине известно време и удобната дъвка ”пропорционален (плосък) или прогресивен подоходен данък” отново се качва на дневния ред на обществото. Това обикновено се случва около избори, като инициатори на дебата традиционно са политици от левите партии или представители на академичната общност с леви убеждения.

Сивата икономика на правителството

Красен Станчев / 29.05.2015
Икономическото понятие за ефективност не е приложимо към „обществените блага“ и т.нар. „правителствени услуги“, така добре представени като разход на време миналата седмица от ИПИ. Доставката им има известна ефикасност – т.е. правилно (съответно на регламентите, които ги определят) и навременно използване на ресурсите за постигане на заявените цели. При това целите рядко се обсъждат и анализират. Характеристика на “публичните услуги” е следната:

Болниците с най-високи нива на дълговете продължават да трупат загуби

Наталия Николаева* / 29.05.2015
В продължение на анализа на финансовото състояние на държавните компании, направихме преглед на финансовия резултат и задълженията на болниците за 2013 и 2014 година. Включени са 69 болници, които са с над 50% държавно участие. За 11 от тях нямаме данни за 2014 г., а за две – и за 2013, и за 2014 година.

ИПИ търси старши икономист и правен експерт

29.05.2015
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) разширява дейността си и търси старши икономист и правен експерт. ИПИ е сред водещите мозъчни тръстове в България с повече от 20-годишна история. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.

Енергийно бедните – новото оправдание на КЕВР*

Калоян Стайков / 29.05.2015
За намаляване на бедността като цяло са необходими по-добро образование, по-гъвкав пазар на труда и по-добра бизнес среда, която да привлича нови инвеститори и да създава нови работни места. В противен случай бедните ще си останат бедни, КЕВР ще продължи да се оправдава със „социалната поносимост” на цената на тока, а държавата ще продължи да натиска цената надолу, най-малкото защото предпочита да дава пари за пътища и вътрешна сигурност, отколкото за социални помощи.

Плосък мозък: кой какво не помни и не разбира за пропорционалния данък

Красен Станчев / 29.05.2015
"Било взето без широко обсъждане" (решението за въвеждане на плосък данък), твърди директорът на Института за икономически изследвания на БАН в едно представяне на техен доклад от тази седмица. Всъщност това обсъждане започна през декември 1997 г. и завърши декември 2007 г., като ефектите от реформата се наблюдават и оценяват до ден днешен.

Ще бъдат ли регулирани и представителите по индустриална собственост – трети опит

Зорница Славова / 29.05.2015
През последните години представителите по индустриална собственост няколко пъти се опитаха да наложат правила и ограничения в професията, подобни на регулациите в други свободни професии. Много пъти сме писали за вредите от подобно законодателство и случаят тук е същият.

Инфографика: Относителен дял на заетите според образованието им

29.05.2015
Повече от половината лица с основно, начално и по-ниско образование са икономически неактивни. Заетостта сред висшистите е 2,75 пъти по-висока от тази сред хората с основно, начално и по-ниско образование.

ИПИ организира кръгла маса по подготвяното ТПТИ

29.05.2015
На 27-ми май 2015 г. Институтът за пазарна икономика организира кръгла маса по подготвяното Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ. Целта на организирания публичен дебат бе да разсее някои от разпространените митове около преговорите и ще спомогне за по-добро разбиране на темата в българското общество.