"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 22.05.2015

Тази седмица правителството прие набързо пакет от промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), голяма част от които бяха изготвени още от работната група към служебния министър на труда Йордан Христосков. Начинът, по който бяха обсъдени и приети промените, би могъл да послужи за учебникарски пример как не трябва да се провеждат мащабни промени в която и да е сфера.

57 млн. дни за административни услуги и регулиране

Институт за пазарна икономика / 22.05.2015
През 2014 г. в администрацията се предоставят и администрират общо 2 321 вида административни услуги и регулаторни режима. Нека за момент се опитаме да си представим времето, което обществото като цяло е прекарало за получаване на услуги от администрацията (от гражданите и бизнеса) и за съобразяване с изискванията за регулиране на стопанската дейност (само от бизнеса).

Пазарът на труда остава фрагментиран

Явор Алексиев / 22.05.2015
На пръв поглед възстановяването на пазара на труда изглежда сравнително равномерно на територията на страната. По-задълбоченият преглед на данните показва, че пазарът на труда в Северна България като цяло разочарова, особено на фона на силния край на миналата година. Ако изключим Варна от сметките, Северна България всъщност губи работни места.

Трезво за пазара на труда

Явор Алексиев / 22.05.2015
При отсъствие на подкрепящи ръста на работните места реформи, възстановяването на пазара на труда може да забави темп или дори да спре. Дълготрайното запазване на тенденцията на увеличаване на работещите не изглежда много вероятно, особено като вземем предвид образователния и квалификационния статут на огромната част от безработните и икономически неактивните лица.

Проблемите с минималното заплащане и осигуряване

Петър Ганев / 22.05.2015
Решението на ВАС на практика ни казва, че правителството трябва да проведе поне проформа консултации преди да вземе дадено решение. Препоръките на ЕК ни казват, че дори оставяйки настрана консултациите, правителствените решения в годините на криза за покачване на минималната заплата и минималните осигурителни прагове пречат на възстановяването на пазара на труда. Първото е административна пречка, която ще бъде прескочена, но второто остава проблем за икономиката на страната.

Домашното образование – що е то и има ли почва у нас

Зорница Славова / 22.05.2015
Възможността за домашно образование е дори закъсняла реформа. Като за начало тази промяна трябва да бъде приета, а в бъдеще да се превърне в реална алтернатива, която не е обременена от недостатъците на традиционното образование.

ИПИ търси старши икономист и правен експерт

22.05.2015
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) разширява дейността си и търси старши икономист и правен експерт. ИПИ е сред водещите мозъчни тръстове в България с повече от 20-годишна история. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.