"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 15.05.2015

Най-ранните данни за първото тримесечие на 2015 г. безспорно са положителни. Ако растежът на икономиката се запази над очакванията през следващото тримесечие, това би позволило да се направи положителна ревизия на бюджета в посока залагането на по-нисък от предвидения дефицит от 3% за сметка на по-високите (от очакваните) приходи. Дали ще се предприеме тази разумна, но непопулярна стъпка би бил един ясен тест за правителствения ангажимент за възстановяване на фискалната дисциплина и овладяване на дефицита.

„Неоснователното” увеличение на тока

Калоян Стайков / 15.05.2015
С наближаването на новия ценови период от 1-ви юли, крайните клиенти отново се вълнуват дали цените на тока ще се увеличават, макар тези вълнения да се усещат по-сериозно в периода декември-февруари,а политиците и политически предложените и избрани членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за пореден път увещават, че исканията за увеличение са нереалистични.

Отворено писмо до Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и националните парламенти на страните членки на Европейския съюз

15.05.2015
Европейският съюз и САЩ в момента преговарят по условията на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) – подробен договор за свободна търговия и инвестиции. Главният фокус на преговорите е съсредоточен върху намаляването на митата и регулаторните бариери пред търговията.

Държавата ще определя за какви и колко студенти ще има държавна издръжка

Зорница Славова / 15.05.2015
Похвално е, че правителството вече се е ориентирало в посока намаляване на стимулите за брой и увеличаване на стимулите за качество, но и методът, по който това ще се случи има значение за успешното изпълнение. Това ще е ключовият момент за постигане на добро висше образование и висока реализация на завършващите в България.

ИПИ търси старши икономист и правен експерт

14.05.2015
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) разширява дейността си и търси старши икономист и правен експерт. ИПИ е сред водещите мозъчни тръстове в България с повече от 20-годишна история. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.

Обикновено и необикновено в случая с КТБ*

Красен Станчев / 15.05.2015
Най-интересното в случая с КТБ е, че в него няма нищо ново от юли (доклада на квесторите) и септември (този на одиторите) м.г. насам. Донякъде изненадваща бе може би само новината, че 1000 спестители предоговорили преференциални за нормални лихви, за да попаднат сред възмездените от фонда за гарантиране на депозитите. Но това можеше да се очаква, а може да е следствие и на действията по време на особения надзор.