"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев, Виктор Тричков / 08.05.2015

От началото на 2015 г. се наблюдава изключително висока активност на регистриране на т.нар. “специализирани предприятия”. В периода от 2005 г. насам във водения от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) регистър са вписани общо 223 специализирани предприятия, 96 (44%) от които са регистрирани само от началото на 2015 година.

Криворазбраната конкуренция

Петър Ганев / 08.05.2015
Парламентът отново се захвана да гласува промените в Закона за защита на конкуренцията, чиято цел е да даде повече дискреционна власт на Комисията за защита на конкуренцията и да допусне държавата до различни микро аспекти от управлението на търговските вериги и техните отношения с доставчиците.

Четири мита около ТПТИ и България, които не издържат на фактите

Десислава Николова / 08.05.2015
Както икономическата теория и практика, така и данните за търговските и инвестиционните потоци между българската и американската икономика показват, че българската икономика може само да спечели от освобождаването на търговията между ЕС и САЩ. Премахването на митата би засегнало около 50% от сегашния износ на стоки от България към САЩ и би дало възможност и на по-ниско конкурентни български стоки да навлязат на този пазар. Хубаво е тези данни да се имат предвид всеки път, когато някои „експерт” цитира поредния мит около бъдещото споразумение.

Финансовият резултат на държавните компании се влошава рязко през 2014

Наталия Николаева, Петър Буюклиев / 08.05.2015
Този месец държавните предприятия публикуваха годишните си финансови отчети за 2014 година. В тази връзка решихме да направим преглед на финансовото им състояние и по-конкретно на нетния финансов резултат и задлъжнялостта им. Анализираните данни включват държавните предприятия, за които има публикувана информация, без болниците.

Ще има ли възраст за пенсиониране и за полицаите

Зорница Славова / 08.05.2015
В началото на годината пък проучване сред 23 държави по поръчка на комисията по труда в Народното събрание показа, че България е единствената страна в ЕС, в която човек може да се пенсионира без условия за възрастта. В някои страни даже изобщо не съществува ранното пенсиониране, докато в България досега не е правено нищо за неговото ограничаване. Остава да видим дали поредната идея за въвеждане на възраст за пенсиониране на полицаи и военни, както при всички останали, най-после ще стане факт.

Становище на ИПИ по Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

08.05.2015
Пенсионната система на България е в практически фалит. Разходите за пенсии вече достигат 10% от БВП на страната, а дефицитът в Държавното обществено осигуряване гони 5 млрд. лв. На фона на този огромен товар и на неизбежния дългосрочен хоризонт на всяка пенсионна реформа, България е поела определени ангажименти към своите европейски партньори в преследване на целите по стратегия Европа 2020. Приложени към това становище са материали на ИПИ, които показват текущото състояние на пенсионния модел и коментират направените предложения през последните месеци.