"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

30.04.2015

През настоящата 2015 г. ще работим до 2-ри май, за да си платим данъците към държавата. Образно казано, това е денят, в който гражданите спират да работят за правителството и започват да работят за себе си. Датата е фигуративна, като показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално изземвано – ние я наричаме Ден на свобода от правителството, а по-света е известна като Tax Freedom Day.

Защо програмите за борба с младежката безработица отново няма да сработят

Зорница Славова / 30.04.2015
Още от юни започват три програми за заетост и обучение (дофинансирани от държавния бюджет) на обща стойност 181 млн. лв., с които до 2020 г. МТСП цели да помогне на 42 хил. немотивирани младежи да се включат в пазара на труда или поне да продължат образованието си. Предвид това, че държавата ще похарчи огромната сума от над 4 300 лв. средно на младеж (!), е интересно да разгледаме в повече детайли какъв би могъл да е ефектът от тези програми.

Колко струва един ученик

Зорница Славова / 30.04.2015
Въпреки сериозния ръст на средствата за образование, качеството, ако съдим от представянето на българските ученици в международно признатата класация PISA на ОИСР, не се повишава. За периода 2000-2013 г. разходите за образование се увеличават с 144%, а тези на ученик – с 187%. В реално изражение (коригирайки стойностите с инфлацията) разходите на ученик нарастват с около 50%

Потенциалните ефекти от ТПТИ за България: ФАКТИ СРЕЩУ МИТОВЕ

28.04.2015
Преките положителни ефекти от ТПТИ специално за България ще дойдат по линия на прекия и непрекия износ на стоки и услуги за САЩ, който расте със всяка следваща година и превръща САЩ във все по-важен експортен пазар за България. Инвестициите от САЩ за България също ще получат тласък, тъй като премахването на тарифните и нетарифните пречки пред износа ще насърчи износа, а част от този износ се прави именно от американски фирми в България. Не на последно място, потребителите в България също ще спечелят от споразумението, тъй като около 40% от вноса от САЩ в момента се облага с мита.

Семейните помощи за деца – една стъпка напред и две назад

Явор Алексиев / 30.04.2015
През февруари 2015 г., когато за пръв път се появиха идеи за промяна в Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД), определихме намеренията на Ивайло Калфин като „първа стъпка в правилната посока“. За съжаление, публикуването на конкретните нормативни промени и мотивите към тях в голяма степен заличи първоначалните добри впечатления.

Дупката в пенсионната система (2003-2014)

Явор Алексиев / 30.04.2015
Според предварителния отчет на НОИ разходите за пенсии през 2014 г. достигат 8,15 млрд. лв., което се равнява на 9,9% от БВП на страната. Това означава, че за пенсии отива 1 лв. от всеки 10 лв., които икономиката произвежда годишно.