"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 17.04.2015

Когато ме попитаха „кой е най-големият риск за икономиката на България през 2015 г.“, аз отговорих: управлението на глупостта. Помислих, че преувеличавам. За съжаление всяка седмица поднася нови изненадващи доказателства. Този път това е един законопроект за изменение на закона за задълженията и договорите (ЗЗД), внесен от депутати от правителственото мнозинство.

"Голямата рецесия" в България приключи в края на 2014 година

Петър Ганев / 17.04.2015
Данните ясно показват не просто дълбочината на рецесията от 2009 г., но и изключително мъчното възстановяване след това. На практика бяха необходими пълни шест години, за да се върнем към пиковите нива от 2008 година. Макар в края на 2014 г. графиката с данните за БВП вече да е затворена, данните за пазара на труда (заетост и безработица) и фискалното салдо, както и намаленият кредитен рейтинг на страната, показват, че главоболията съвсем не са останали в миналото.

Трябва ли да се отработват празниците?*

Десислава Николова / 17.04.2015
Прекратяването на практиката правителството да слива празници и да определя дни за отработване на част от почивката безспорно би имало положителен ефект върху брутното производство, колкото и малък да е той. По-важното, обаче, е, че би премахнало едно ненужно вмешателство на държавата в отношенията между работодатели и работници. А това би била една малка, но важна стъпка за превръщане на българския трудов пазар в един по-гъвкав и по-модерен пазар на труда, който насърчава хората да се трудят, а не им пречи.

2014: Доходите замръзват, но структурата им се подобрява

Явор Алексиев / 17.04.2015
През 2014 г. средният годишен общ доход на домакинствата в страната нараства минимално спрямо 2013 година. Въпреки това, структурата на доходите видимо се подобрява – все по-голяма част от доходите на българските домакинства се формират в резултат на активна трудова дейност.

Санирането – още по-ударно харчене

Зорница Славова / 17.04.2015
Вече писахме защо санирането е икономически необосновано и представлява чист вариант на популизъм с пари на данъкоплатците. Сега, обаче, по всичко личи, че проблемът се разраства и харченето придобива още по-внушителни размери.С доклад до Министерски съвет регионалният министър настоява за някои промени в програмата за саниране, които намаляват изискванията за сградите, които могат да кандидатстват за „безплатно” саниране.

Още веднъж за предимствата от ограничаването на държавното регулиране

Наталия Николаева* / 17.04.2015
В началото на април ЕК публикува доклад, който изследва влиянието от намаляването на регулациите в сферата на услугите върху начисляваните от компаниите надценки. Основното заключение на доклада е, че по-слабото регулиране от страна на държавите засилва конкуренцията между фирмите и така намалява надценката, т.е. намалява разликата между разходите, необходими за осъществяването на съответната услуга, и нейната цена.