"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 09.04.2015

През последните години, след като се разбра колко хора работят в МВР (припомняме, че допреди 2010 г. бройката не беше известна, дори и за хората от властта), усилено се заговори за реформи в структурата и най-вече - за намаляване на броя на заетите. Пет години по-късно броят на полицаите наистина е намален (със 16%), но разходите не са падали под 1 млрд. лв. на година, като всяка година над 80% от тях са за персонал.

Малка великденска приказка за народни представители, договори и банки

09.04.2015
Между Коледа и Великден народните представители се активизираха не само да представляват, но и да станат приятели на народа. Не съм сигурен дали те знаят историята на Жан-Пол Мара, издателя на в-к L'Ami du peuple, известен със заплахите си да разкъса сърцето на Лафайет, да изгори краля жив и да раздаде на бедните имуществото на богатите. Но някои закони, които те предлагат за обсъждане, са също толкова радикални, макар и в сложни и слабо разбираеми области като гражданския процес и кредита.

Инфографика: Вдигането на осигуровките до 2028 година

Явор Алексиев / 09.04.2015
Предложенията на управляващите ще вдигнат общата данъчноосигурителна тежест с 2,87 процентни пункта. По този начин от 2028 г. държавата ще лишава работещите от близо 36,5% от разходите, които работодателят прави за тях.

Новите диктатури*

Петър Буюклиев* / 09.04.2015
В последните десетилетия се появиха нови форми на диктатури, базирани на манипулиране на информация вместо на масово насилие. Тази статия разглежда компромисите и техниките на съвременния диктатор. Такива диктатори могат да съществуват с употребата на съвсем малко насилие в условията на умерени икономически проблеми. Икономическите кризи често предизвикват увеличение в цензурата и пропагандата.

Преференциалните цени на тока са като горещ картоф – никой не ги иска

Калоян Стайков / 09.04.2015
Докато през миналата седмица номинираните за членове на Комисията за енергийно и водно регулиране излагаха своите виждания как да се закрепи финансовото състояние на НЕК, тази седмица министерствата на икономиката и енергетиката обмислят как да отворят още една пробойна в бюджета на компанията. Идеята – големи индустриални предприятия да заплащат по-ниска от сегашната цена за задължения към обществото, не е нова, но е силно противоречива по редица причини.

Развитието на регионите и безсилието на местната власт

Явор Алексиев / 09.04.2015
„На дневен ред е децентрализацията.” – това бяха едни от последните думи от встъпителното слово на президента Росен Плевнелиев на срещата на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура. През трите часа дискусия, които последваха това изказване, думата „децентрализация” не беше спомената нито един път.

Как задлъжнялостта на правителството се отразява на бизнеса

Наталия Николаева* / 09.04.2015
През март 2015 г. ЕЦБ публикува доклад относно макроикономическото влияние на забавянето на публичните плащания върху бизнеса. В редица страни в и извън еврозоната размерът им е значителен и е обект на правителствени стратегии и програми. Непредвидените забавяния на плащанията, както и тези, които не се изчистват редовно, могат да се окажат сериозна пречка за бизнеса най-вече по отношение на неговата ликвидност и печалби, а оттам и да забавят икономическия растеж.