Мястото на България в Open Government Index 2015
Виктор Тричков* / 27.03.2015
На 26-ти март беше публикуван Индекса за открито управление (Open Government Index) 2015 – изследване на World Justice Project, което дава оценка от 0 до 1 на степента на “отвореност” на правителството. България заема 49-то място с оценка 0,54, което показва средна степен на отвореност на правителството – както по отношение на самата оценка за България, така и като място спрямо останалите изследвани страни.
Нов консултативен съвет ще оправя икономиката
Зорница Славова / 27.03.2015
По предложение на икономическото министерство правителството създаде нов консултативен съвет - Национален икономически съвет, който ще анализира и предлага мерки за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. По време на общественото обсъждане ИПИ изпрати становище до министър Лукарски, въпреки че дори не получихме знак, че е получено, още по-малко мнение по него. Може би, защото в становището си изразихме сериозни съмнения за нуждата от създаване и възможността за адекватно функциониране на подобен съвет.
В името на висшето добро
Петър Буюклиев* / 27.03.2015
На 23-ти март на 91 години почина Ли Куан Ю. Ако е възможно управляващ да оформя държавата според своите виждания, то Ли е такъв държавник. В най-пълния смисъл на думата той създава Сингапур. От 1959 г. до 1990 г. е министър-председател, а дори и след това запазва значително влияние в ролята си на съветник.