"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Явор Алексиев / 27.03.2015

Статистиката показва, че безработният българин има 7 пъти по-висок шанс да бъде беден от работещия му сънародник и близо 2 пъти по-висок шанс да бъде беден от пенсиониралия се такъв. Висок е делът и на живеещите в бедност българи, които попадат в групата на икономически неактивните лица – т.е. тези, които нито работят, нито търсят работа. За обяснението на тези данни могат да помогнат някои от водещите индикатори, които проследяват връзката между състоянието на бедност и стимулите за започване на работа – това са капанът на безработица, капанът на ниската икономическа активност и капанът на ниското възнаграждение на труда.

Мястото на България в Open Government Index 2015

Виктор Тричков* / 27.03.2015
На 26-ти март беше публикуван Индекса за открито управление (Open Government Index) 2015 – изследване на World Justice Project, което дава оценка от 0 до 1 на степента на “отвореност” на правителството. България заема 49-то място с оценка 0,54, което показва средна степен на отвореност на правителството – както по отношение на самата оценка за България, така и като място спрямо останалите изследвани страни.

Нов консултативен съвет ще оправя икономиката

Зорница Славова / 27.03.2015
По предложение на икономическото министерство правителството създаде нов консултативен съвет - Национален икономически съвет, който ще анализира и предлага мерки за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. По време на общественото обсъждане ИПИ изпрати становище до министър Лукарски, въпреки че дори не получихме знак, че е получено, още по-малко мнение по него. Може би, защото в становището си изразихме сериозни съмнения за нуждата от създаване и възможността за адекватно функциониране на подобен съвет.

В името на висшето добро

Петър Буюклиев* / 27.03.2015
На 23-ти март на 91 години почина Ли Куан Ю. Ако е възможно управляващ да оформя държавата според своите виждания, то Ли е такъв държавник. В най-пълния смисъл на думата той създава Сингапур. От 1959 г. до 1990 г. е министър-председател, а дори и след това запазва значително влияние в ролята си на съветник.