"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

20.03.2015

Институтът за пазарна икономика публикува анализ "Бедност и рискови групи", който се фокусира върху обхвата и различни разрези на бедността в страната, като целта му е да открои рисковите групи или тези, които са най-силно застрашени от попадане в риск от бедност. Всеки десети българин в риск от дълбока бедност. Безработните и неактивните на пазара на труда са сред най-рисковите групи.

Дуалното образование – краткият път от теорията към практиката

Наталия Николаева* / 20.03.2015
През последната година се наблюдава сериозен пробив в навлизането на дуалното обучение в България. Основните му предимства са, че то позволява натрупването на практически опит по време на обучението, а младежите в повечето случаи получават доход, докато се обучават, което ги задържа в образователната система по-дълго и ги предпазва от ранно напускане поради нужда от доходи.

ЕЦБ: Не забравяйте уроците от кризата, но ето ви малко алкохол

Явор Алексиев / 20.03.2015
Марио Драги все по-често се държи като застаряващ барман – минава с парцала, мърмори нещо за морал и отговорност и налива поредното питие на окъснелите си клиенти. Опитът му подсказва, че някои от тях отдавна не са на себе си. Знае, че всяка следваща чаша е опасна, но също така знае, че ако откаже да им сипе, може да му изпотрошат заведението. Някои редовни клиенти от юга са особено убедителни в заканите си.

КЗК отново осъди ограничаването на конкуренцията в свободните професии – този път при геодезистите

Зорница Славова / 20.03.2015
В България свободните професии са едни от най-регулираните спрямо в страните в ЕС, а различните гилдии продължават да се опитват да прокарат лобистки закони, които да ограничават конкуренцията. Поредната препоръка на КЗК в тази посока може би отново няма да се изпълни и само можем да се надяваме, че ще се появи политическа воля (вероятно след натиск от Европа) за разрушаването на „крепостите” на гилдиите и освобождаването на т.нар. свободни професии за конкуренция.