Участие на България във веригите на предлагане и какъв ще е ефектът от ТПТИ
Зорница Славова / 13.03.2015
Българските продукти (суровини и материали), които участват във веригата на предлагане България-ЕС28-САЩ, са на стойност над 200 млн. щ. долара. Това е повече от половината от директния износ на български стоки за САЩ, който достига 366 млн. щ.д за същата година. Общата картина показва, че около 2/3 от износа на България за САЩ е директен, а останалата 1/3 е чрез веригата на предлагане през ЕС-28.
Правната система у нас – създава корупция или се бори срещу нея?
Наталия Николаева* / 13.03.2015
Наличието на закони, пък били те и добри, не е гаранция за прилагането им, т.е. за реална положителна промяна в обществените отношения.
Смартфонът срещу бюрократите
Петър Ганев / 13.03.2015
Ако превъртим години напред, можем с доста голяма увереност да твърдим, че иновациите ще победят бюрократите. Съвременните технологии не просто ще улеснят превоза в големите градове, но и могат да решат някои много по-дълбоки проблеми - било то с превоз между малки населени места или например по българските курорти. А дотогава можем да наблюдаваме как законите се използват, за да пречат на хората и да ограничават предприемачеството.
Особености на здравеопазването по региони
13.03.2015
Големите различия между областите, както по отношение на здравната инфраструктура, така и по отношение на оценките на населението за болничните услуги, подсказват, че здравноосигурителната система има проблеми не само на национално, но и на регионално ниво. Проблемите не са изолирани единствено до осигуреността на здравните услуги с финансиране и специалисти, но засягат и качеството на здравните услуги, които населението получава.
Покана за публична дискусия: Бедността в България - Фактори, рискови групи и предизвикателства пред социалното подпомагане (17.03.2015)
13.03.2015
Публичната дискусия ще се проведе на 17 март, между 10:00 и 12:00 часа, в х-л Радисън.