"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 13.03.2015

Данните за икономиката през 2014 г. са умерено позитивни, като индивидуалното потребление на домакинствата и инвестициите успяват да компенсират по-слабото представяне на износа. Потреблението на домакинствата през 2014 г. беше подкрепено от първия по-сериозен ръст на заетостта след кризата, както и от устойчивия спад на цените през годината.

Участие на България във веригите на предлагане и какъв ще е ефектът от ТПТИ

Зорница Славова / 13.03.2015
Българските продукти (суровини и материали), които участват във веригата на предлагане България-ЕС28-САЩ, са на стойност над 200 млн. щ. долара. Това е повече от половината от директния износ на български стоки за САЩ, който достига 366 млн. щ.д за същата година. Общата картина показва, че около 2/3 от износа на България за САЩ е директен, а останалата 1/3 е чрез веригата на предлагане през ЕС-28.

Смартфонът срещу бюрократите

Петър Ганев / 13.03.2015
Ако превъртим години напред, можем с доста голяма увереност да твърдим, че иновациите ще победят бюрократите. Съвременните технологии не просто ще улеснят превоза в големите градове, но и могат да решат някои много по-дълбоки проблеми - било то с превоз между малки населени места или например по българските курорти. А дотогава можем да наблюдаваме как законите се използват, за да пречат на хората и да ограничават предприемачеството.

Особености на здравеопазването по региони

13.03.2015
Големите различия между областите, както по отношение на здравната инфраструктура, така и по отношение на оценките на населението за болничните услуги, подсказват, че здравноосигурителната система има проблеми не само на национално, но и на регионално ниво. Проблемите не са изолирани единствено до осигуреността на здравните услуги с финансиране и специалисти, но засягат и качеството на здравните услуги, които населението получава.