Държавните товарни превози пак на кръстопът
Петър Ганев / 06.03.2015
Масовото схващане в страната е, че железопътният транспорт се дели на пътнически превози, които традиционно са на загуба, и товарни превози, които са печеливш бизнес. Това разбиране обаче не е съвсем вярно, тъй като през последните години товарните превози също са на загуба. Политическият процес влияе на събитията в държавната железница, което допълнително затруднява дългосрочното оздравяване. Именно затова приватизацията на товарните превози не трябва с лека ръка да се замита, тъй като само така може да се направи ясно разграничение между политически процес и пазарно управление на товарните превози.
Как ще повлияе трансатлантическото споразумение на износа на услуги от България за САЩ?
Десислава Николова / 06.03.2015
Предвид това, че целите на ЕС в преговорите по износа на услуги от ЕС към САЩ засягат пряко сериозна част от българския износ на услуги за САЩ, премахването на различни нетарифни ограничения пред търговията може да се очаква да донесе преки положителни ефекти за поне 1/5 от износа на услуги от България за САЩ.
Бюджетът за януари – какви са причините за излишъка?
Десислава Николова / 06.03.2015
Като цяло, макар и да не дава особена информация за развитието на икономиката в началото на 2015 г., бюджетното изпълнение за януари безспорно е добра новина. Ако приходите продължат да нарастват и в следващите месеци, а разходите останат консервативни, т.е. според гласувания бюджет, би било възможно през третото или четвъртото тримесечие да се направи положителна ревизия на бюджета.
Регионални профили: препоръки за развитие 2015
06.03.2015
Данните за развитието на българските региони през последните десет години подчертават нуждата от коренна промяна на философията на регионалното развитие. Въпреки че много от проблемите биват ясно осъзнати, подходът за справяне с тях остава подчертано административен и силно централизиран – фактор, който намалява ефективността на провежданите политики. Представяме на Вашето внимание публикацията на ИПИ „Регионални профили: Препоръки за развитие 2015”.
Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти
06.03.2015
Промените в КСО бяха гласувани от законодателното събрание в необичайно кратки срокове – както от гледна точка както на здравия разум, така и според изискванията на традицията и закона за нормативните актове (ЗНА). Оценката на състоянието на пенсионната система и на направените промени и предложения показва, че идеята за прехвърляне на средства от личните партиди в солидарния стълб по никакъв начин не решава проблемите на пенсионната система в страната.