"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

27.02.2015

Докладът "Планираните промени в пенсионното дело: оценка на потенциалните ефекти" е съставен по инициатива на КС 2. Той би трябвало поне донякъде да компенсира липсващата в момента широта и обоснованост на обсъжданията на предлаганите промени в пенсионното дело у нас.

За какво са ти реформи, като може и с дълг?

Калоян Стайков / 27.02.2015
Според един израелски политик „хората и нациите започват да се държат разумно едва след като са изчерпали всички други средства”. Новите идеи за съживяване на електроенергетиката със сигурност ще опровергаят това твърдение, тъй като те всъщност не са нови, а са стари и доказано неработещи. С други думи след като са изчерпани всички средства, някои от тях ще бъдат повторени, за всеки случай.

Европейският семестър изглежда като качулка след дъжд

Калоян Стайков / 27.02.2015
Една от по-важните новини през седмицата беше публикуването на докладите по страни в рамките на механизма за наблюдение на икономическото развитие, т.нар. Макроикономически дисбаланси. Мярката беше въведена с цел идентифициране на рискови фактори за всяка страна в Европейския съюз и трябваше да изиграе ролята на механизъм за ранно предупреждение. От последния доклад за България обаче става ясно, че рисковете вече са се материализирали и системата за ранно предупреждение реално разказва какво вече се е случило.

ДОО е във фалит de facto, частните спестявания ги изземват de jure

27.02.2015
Предложението за уж доброволно прехвърляне на средства от частните фондове към държавното пенсионно осигуряване (все едно дали НОИ или т.нар. Сребърен фонд) най-вероятно ще се натъкне на конституционни проблеми, независимо дали ще бъдат приети или не предложенията на министерство на финансите за промяна в приетия през декември закон.

Как държавата ще бори безработицата през 2015

Зорница Славова / 27.02.2015
Министерството на труда вече подготви Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за 2015 година. Предвидените средства са точно колкото за миналата година, 73 млн. лв., но програмите и мерките, които правителството ще изпълнява се различават малко по своя обхват и размер.