"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова / 20.02.2015

Като цяло, 2014 година може да се окачестви като добра за трудовия пазар. Вижда се, че новите работни места се създават най-вече в сектори с относително по-висока добавена стойност, в които се наблюдава значителен приток на чужди и местни инвестиции – производството на части за коли, разработване на софтуер и аутсорсинг на различни бизнес услуги у нас. Ако политическата стабилност се запази, тези положителни тенденции могат да се запазят и през настоящата година.

Покана за пресконференция: Пенсионната реформа от края на 2014

20.02.2015
Заповядайте в пресклуба на БТА на 24 февруари 2015 г. (вторник) от 11.00 часа. Институтът за пазарна икономика (ИПИ) ще представи своя анализ на потенциалните ефекти от промените в пенсионната система, приети набързо в края на миналата година. Ще разгледаме и подготвените проектопромени в Кодекса за социално осигуряване, които отменят или детайлизират част от промените от края на 2014 година.

Дебат ли бе – да го пишеш? – Не бе.

Калоян Стайков / 20.02.2015
Покрай обсъждането на бюджета за 2015 г. управляващите, ей така - между другото, предложиха цялостна промяна на пенсионния модел. С предложените промени се дава възможност на осигурените във универсални пенсионни фондове да прехвърлят натрупаните средства по лични пенсионни сметки от капиталовия стълб към разходопокривния стълб на системата. Това предложение предизвика сериозно напрежение не само в обществото, но и в парламента, включително между коалиционните партньори, след което беше постигнат компромис – до 31 март 2015 г. да се проведе широк обществен дебат относно спорните промени.

Трудно ли е да се стартира бизнес в ЕС?

Наталия Николаева* / 20.02.2015
На 18 декември 2014 г. Европейската комисия (ЕК) отчете прогреса на държавите от ЕС във връзка с облекчаване на условията за стартиране на бизнес през 2014 година. Комисията поставя три цели, а именно съкращаване на времето и намаляване на разходите за започване на бизнес и административно обслужване на „едно гише”.

Становище на ИПИ относно промените в Закона за семейни помощи за деца

ИПИ / 20.02.2015
На фона на цялостния прагматичен дух на предложения от Ивайло Калфин законопроект, крайно негативно впечатление правят предложените изменения в чл. 4 на ЗСПД. Тяхното приемане в текущия им вариант е в състояние напълно да заличи положителния ефект от всички останали предвидени промени и да доведе до рязко понижаване на ефективността на средствата, отпускани по програма „Подпомагане на семейства с деца” на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Как вредни законодателни идеи скараха адвокатите, нотариусите и счетоводителите

Зорница Славова / 20.02.2015
Проблем е, че всички гилдии дърпат чергата към себе си и се опитват да си осигурят абсолютни права и ограничаване на конкуренцията направо чрез законодателството. Когато има възможност за законодателни облаги, е нормално всяка група да се опитва да намали конкуренцията и да си осигури работа чрез подобни закони, а не чрез задоволяване на потребностите на клиентите си по най-добрия и най-евтиния начин, както би трябвало да се случва на свободния пазар.

За един мъничък разход

Наталия Николаева* / 20.02.2015
ИПИ се натъкна на сключен договор за абонамент за вестници и списания от Администрацията на Министерския съвет. В подробен списък се посочват всички 109 заглавия, гарантиращи ежедневната осведоменост във ведомството. За 2015 г. се предвижда заделянето на 60 853,34 лв. за абонамент за български и чуждестранни информационни печатни издания.