"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Светла Костадинова / 16.01.2015

Пътническите железници се очаква да имат като основна дейност возенето. Логично. „БДЖ Пътнически превози" обаче има друга основна дейност – създаване на заетост и социално подпомагане под формата на некачествен, нередовен и евтин транспорт. Не много логично.

Управляващите могат да извисят или да убият бъдещия фискален съвет

Калоян Стайков / 16.01.2015
Наличието на фискален съвет и въвеждането на автоматични корективни механизми е стъпка в посока на стабилизиране на доверието в публичните финанси на България, което е доста разклатено след седем години на дефицити, намален кредитен рейтинг и големи непредвидени плащания през 2014 г. С леки поправки проектозаконът може да положи основите за водене на по-разумна фискална политика.

Възстановява ли се пазарът на труда

Зорница Славова / 16.01.2015
Може да се очаква продължаващо намаляване на безработицата и ръст на заетостта и през 2015 година, а правителството може да съдейства при този процес не чрез субсидирана заетост и административно увеличаване на разходите за труд, а чрез облекчаване на бизнес средата.

Изследване на ИПИ: „Предизвикателства пред социалното подпомагане в България“

16.01.2015
Предвид непрекъснато свиващия се размер на работната сила в страната и застаряващото население, запазването на сегашната структура на системата за социално подпомагане може да има силно негативни последствия. Проблемът е особено сериозен, ако се вземе предвид нуждата за осъвременяване на размера на някои от социалните плащания. Крайната цел на предстоящата реформа трябва да бъде ефективното насочване на средствата към хората, които най-много се нуждаят от тях.

Трансатлантическото споразумение и износа на България за САЩ – митове срещу факти

Десислава Николова / 16.01.2015
Ако Трансатлантическото споразумение доведе до премахване на митата в търговията между САЩ и страните от ЕС, то това ще донесе силни положителни ефекти за около 40% от износа на България. Други 12% от износа на България за САЩ също ще спечели от евентуалното премахване на митата за внос на стоки от ЕС в САЩ.