"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 19.12.2014

Тази неделя стана ясно, че премиерът и синдикатите са подписали меморандум с който не просто спират увеличаването на пенсионната възраст, а фундаментално променят пенсионния модел на страната. Върховенството на синдикалната демокрация от неделя сутринта не може да бъде наложено без парламента да каже своята дума. Гласуването най-вероятно ще е тази седмица. Имаме опит за грабеж, сега се търсят достатъчно на брой съучастници в парламента.

Някои причини за провала на публичните политики в селското стопанство

Зорница Славова / 19.12.2014
В настоящия доклад са дадени множество препоръки, които биха подобрили работата на бюджетните организации, работещи в областта на селското стопанство. Администрацията трябва да рационализира структурата и дейността си, включително да преразгледа всички програми и имуществото, с които разполага. Целият процес за работа на институциите трябва да е прозрачен, а за всички програми и дейности да се прилага оценка на въздействието.

Иновативните „таксита”

Петър Ганев / 19.12.2014
Само преди няколко дни в София навлезе и световна компания, която опосредства споделеното пътуване. Последното вече излиза извън рамките на традиционния таксиметров пазар, тъй като отваря вратите на услугата превоз в града за всички граждани. Тази иновативна услуга неизбежно провокира дебат относно вписването ѝ в регулаторната рамка – не само в България, но и в другите страни, където вече се предлага или предстои скоро да бъде предложена.

Банки, съд и управление на закона*

19.12.2014
В деня, в който стана известен замисълът по повод частните спестявания, Върховният административен съд (ВАС) допусна за разглеждане няколко жалби срещу отнетия лиценз на КТБ. Това той направи по начин, който не само отлага делото за дълъг период от време (за 9 февруари следващата година). Процедурното решение повдига въпроса доколко ВАС съдейства за управлението на закона. Общото между двата казуса е именно несъвършенство в управлението на закона.

Становище на ИПИ по Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

19.12.2014
ИПИ остава на разположение за участие в обсъждането на проекта, като изразяваме силна надежда, че получените становища ще бъдат обобщени, коментирани по същество от МП и публикувани на Портала за обществени консултации.

Многомерен анализ на регионалното развитие 2014

19.12.2014
Основният извод от анализа е, че не се наблюдава сближаване „кохезия“ между областите. Напротив – има една област, София (столица), която рязко се отличава от останалите в социално-икономическото си състояние и тази разлика продължава да се задълбочава.