"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Десислава Николова, Калоян Стайков / 28.11.2014

Преди дни Министерството на финансите публикува проектобюджета за 2015 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2015-2017 г. Това, което се вижда на пръв поглед от двата документа, е, че за пореден път се погазва Закона за публичните финанси и по-конкретно, главата в закона, посветена на фискалните правила.

Бюджет 2015: няма време или желание за реформи

Калоян Стайков / 28.11.2014
Близо месец след изтичане на законово определения срок за внасяне в парламента на законопроекта на държавния бюджет такъв най-накрая беше публикуван през изминалата седмица. Изненадите в него не липсват, като, може би, най-голямата е, че фискалната, както и държавната политика по функции остават почти непроменени, независимо от обещанията на управляващите за бързи и решителни реформи.

Представяне-дискусия на тема: „Ролята на предприемача в икономическата наука”

04.12.2014
Институтът за пазарна икономика и Фондация за свободата „Фридрих Науман”, със съдействието на икономическа библиотека (Пловдив), Ви канят на представяне-дискусия на тема „Ролята на предприемача в икономическата наука”.

Данъчно-осигурителни новини в Бюджет 2015

Петър Ганев / 28.11.2014
Темите, които очевидно липсват в данъчната политика и съответно в приходната част на бюджета, отново са данъчната децентрализация, пенсионна и здравна реформа, както и намек за намаление на данъчното бреме. Поредните години на бюджетен дефицит, както и буксуването на родната икономика, изискват не просто данъчна стабилност - запазване на основните данъци, но и по-смели стъпки по отношение на регионите и социалните системи (структурни, а не разходни такива). Статуквото обаче се чете и в този проектобюджет.

Страшен е не дългът, а това какво символизира

Калоян Стайков / 28.11.2014
В периода 2009-2014 г. правителствата всяка година харчат повече средства, отколкото събират като приходи, и натрупаните дефицити за периода, включително прогнозния за 2014 г., се очаква да достигнат малко под 9,6 млрд. лв. В Средносрочната бюджетна прогноза са залегнали очаквания за натрупване на дефицити в периода 2015-2017 г. в размер на близо 6,4 млрд. лв.

България в международните класации 2014: 90 мерки за икономически растеж

28.11.2014
Представянето на България в международните класации за пореден път демонстрира липсата на осезаем напредък в подобряването на икономическата среда, повишаването на ефективността на публичните услуги, ограничаването на корупцията и като цяло - подобряването на условията за живот и бизнес в страната. При подобен застой перспективите за бъдещето не са оптимистични. Предизвикателствата пред политиците са огромни, а решаването им не може да се отлага, тъй като няма нито време, нито ресурси. Прегледът очертава необходимите стъпки за по-добро представяне на страната ни в бъдеще.