"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 14.11.2014

Актуализирането на бюджетната рамка е неизбежно, но за съжаление то продължава практиката пари да се наливат в нереформирани сфери, а ведомствата, в които се полагат усилия, да бъдат наказвани с по-ниски бюджети. МФ реално отчита необходимостта от реформи в мотивите към проекта за актуализация на бюджета, а министрите в настоящото правителство уверяват, че такива ще има в бюджета за 2015 г.

Социално и икономическо развитие на българските региони

Явор Алексиев / 14.11.2014
Публикуваното през тази седмица изследване „Регионални профили: показатели за развитие” 2014 показа задълбочаващите се различия между Северна и Южна България и необходимостта от реформа на редица политики на местно и национално ниво. Тук ще ви представим основните тенденции, които ни направиха впечатление при оценката на състоянието на областите.

Между минимума и максимума на цените за таксиметрови превози

Мария Неева* / 14.11.2014
След като беше изменен Законът за автомобилните превози, общинските съвети вече имат право да определят не както досега само максимални цени за таксиметров превоз на километър пробег, но и минимални цени. В закона се посочва, че цените се актуализират най-малко веднъж годишно, като няма определен начин за изчисляването им.

Бендукидзе - безсмъртният

Красен Станчев / 14.11.2014
На 58 години почина най-значителния реформатор на пост-комунистическия свят, министърът (2004-2009) на стопанските реформи на Грузия, Каха Бендукидзе.

И КЗК: свободните професии са прекалено регулирани

Зорница Славова / 14.11.2014
След като Европейската комисия обяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до свободните професии и публикува поредния си доклад, който показва, че те са силно регулирани, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се застъпи за повече конкуренция в областта на свободните професии.