"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Светла Костадинова / 07.11.2014

Когато се прави документ след тежки консултации между разнообразни интереси е нормално да има противоречия, та дори и взаимоизключващи се намерения. И все пак, очаквахме да има по-голяма последователност, защото водещите в преговорите са хора, които вече имат управленски опит и трябва да са наясно с основни категории като проблем, цел и решения.

Дефлация, бабо. Дефлация.

Явор Алексиев / 07.11.2014
- Ти, ако знаеш, че кило домати след два месеца ще е с още пет стотинки по-евтино, би ли си купила домати сега, или би изчакала?

Скромният провокатор Гордън Тълок

Красен Станчев / 07.11.2014
На 3 ноември икономистът и теоретикът на държавата и правото Гордън Тълок, няколко месеца преди да навърши 93 години на 13 февруари 2015, премина в безсмъртния свят на паметта и история на идеите.

Обявяване на КТБ в несъстоятелност е само началото

Калоян Стайков / 07.11.2014
Докато основната част от политическото, общественото и експертното внимание е насочено към изплащането на гарантираните депозити в КТБ, все по-важни ще стават въпросите около процедурата по несъстоятелност на банката. Въпреки че процедурите по банкова и търговска несъстоятелности се различават, те имат редица сходства и будят спекулации, притеснения и несигурност.

Резултати от проучване на земеделските производители

Николай Вълканов / 07.11.2014
Предстои охлаждане на пазара на земя. Въпреки трудностите фермерите възнамеряват да продължат да инвестират в стопанствата, за да запазят и подобрят конкурентоспособността си и не на последно място – наблюдава се известен интерес към диверсификация на производството, основно сред зърнопроизводителите.

Законодателството в България: все още недостъпно, колкото и да не ни се вярва

Мария Неева* / 07.11.2014
Към настоящия момент промяна в даден закон влиза в сила след публикуването ѝ в Държавен вестник (ДВ), който от 2008 година е достъпен и в Интернет, както във всички европейски държави. Единствен официален източник обаче е хартиената версия на ДВ. Големият проблем с обновяването на информацията е, че не се публикува консолидиран текст с изменението.

Как можем да върнем съдбата на районите в собствените им ръце?

Явор Алексиев / 07.11.2014
Третото издание на изследването "Регионални профили: показатели за развитие" ще бъде представено на специална пресконференция в БТА от 11.00 часа на 11 ноември (вторник) 2014 година. Представяме Ви някои интересни наблюдения от нашия анализ на социално-икономическото развитие на областите в страната: