Парламентарен шум и oпасни идеи за КТБ
Петър Ганев / 31.10.2014
Спасяването на КТБ в момента би реализирало в чиста форма висшия принцип на клиентелизма или кроникапитализма, а именно да се приватизират печалбите и да се национализират загубите.
Знаят ли достатъчно фермерите за субсидиите през 2015 г.?
Николай Вълканов / 31.10.2014
На прага на 2015 г., през която ще започне пълното прилагане на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в България, ИПИ отново поде инициатива за анализиране на нагласите на земеделските производители в страната. Проучването обхваща 214 стопанства от основните сектори в аграрния отрасъл – зърнопроизводство, животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство и смесени стопанства.
Изследване на очакваните ефекти от търговското споразумение между ЕС и САЩ (TTIP)
Зорница Славова / 31.10.2014
Изследванията на ефектите от TTIP работят с редица допускания, тъй като все още преговорите продължават и параметрите на споразумението не са ясни, освен че то цели основно либерализиране на търговията между ЕС и САЩ. Голяма част от критиките се отнасят до липсата на прозрачност на конкретни въпроси, които се обсъждат на преговорите.
Къде е бюджетът или как системно се нарушава законът за публичните финанси
Десислава Николова / 31.10.2014
Продължаващата политическа несигурност и липсата на редовно правителство, освен всичките си отрицателни ефекти върху бизнес средата, води и до забавяне на процедурата за Бюджет 2015 г. По Закона за публичните финанси Министерски съвет трябва да внесе своя проект за държавен бюджет в парламента най-късно до 31-ви октомври предходната година, т.е. до днес.
Успешни ли са активните мерки на пазара на труда
Зорница Славова / 31.10.2014
България все още залага основно на директно създаване на заетост, а при тези групи заетостта в общия случай продължава дотогава, докато трае програмата, т.е те не могат да си намерят несубсидирана работа в реалния или бюджетния сектор.
Регионални профили 2014 - пазар на труда
Явор Алексиев / 31.10.2014
Третото издание на изследването "Регионални профили: показатели за развитие" ще бъде представено на специална пресконференция. Представяме Ви някои интересни наблюдения от нашия анализа на социално-икономическото развитие на областите в страната.
Перспективи пред млечното говедовъдство в България след отпадането на квотите в ЕС от 2015 г.
Николай Вълканов / 31.10.2014
Засилената конкуренция и либерализирането на европейския пазар на мляко ще ускорят процеса на преструктуриране в българското млечно говедовъдство. Фермите, отглеждащи под 10 животни, ще продължат да отпадат заради пазарната си непригодност. За да оцелеят, българските животновъди трябва да работят в посока увеличаване на стадата и бързо повишение на средната млечност.