"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 31.10.2014

Ситуацията около КТБ може да се опише само с една дума – неспасяема. Банката е неспасяема с частни средства, тъй като капиталовата дупка е огромна. Фалитът на КТБ може да остане изолирано явление без негативни последствия нито върху банковата система, нито върху държавния бюджет (освен по линия на държавна гаранция за Фонда за гарантиране на влоговете), само ако се придържаме към икономическата логика и наличното законодателство.

Парламентарен шум и oпасни идеи за КТБ

Петър Ганев / 31.10.2014
Спасяването на КТБ в момента би реализирало в чиста форма висшия принцип на клиентелизма или кроникапитализма, а именно да се приватизират печалбите и да се национализират загубите.

Знаят ли достатъчно фермерите за субсидиите през 2015 г.?

Николай Вълканов / 31.10.2014
На прага на 2015 г., през която ще започне пълното прилагане на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в България, ИПИ отново поде инициатива за анализиране на нагласите на земеделските производители в страната. Проучването обхваща 214 стопанства от основните сектори в аграрния отрасъл – зърнопроизводство, животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство и смесени стопанства.

Изследване на очакваните ефекти от търговското споразумение между ЕС и САЩ (TTIP)

Зорница Славова / 31.10.2014
Изследванията на ефектите от TTIP работят с редица допускания, тъй като все още преговорите продължават и параметрите на споразумението не са ясни, освен че то цели основно либерализиране на търговията между ЕС и САЩ. Голяма част от критиките се отнасят до липсата на прозрачност на конкретни въпроси, които се обсъждат на преговорите.

Къде е бюджетът или как системно се нарушава законът за публичните финанси

Десислава Николова / 31.10.2014
Продължаващата политическа несигурност и липсата на редовно правителство, освен всичките си отрицателни ефекти върху бизнес средата, води и до забавяне на процедурата за Бюджет 2015 г. По Закона за публичните финанси Министерски съвет трябва да внесе своя проект за държавен бюджет в парламента най-късно до 31-ви октомври предходната година, т.е. до днес.

Успешни ли са активните мерки на пазара на труда

Зорница Славова / 31.10.2014
България все още залага основно на директно създаване на заетост, а при тези групи заетостта в общия случай продължава дотогава, докато трае програмата, т.е те не могат да си намерят несубсидирана работа в реалния или бюджетния сектор.

Регионални профили 2014 - пазар на труда

Явор Алексиев / 31.10.2014
Третото издание на изследването "Регионални профили: показатели за развитие" ще бъде представено на специална пресконференция. Представяме Ви някои интересни наблюдения от нашия анализа на социално-икономическото развитие на областите в страната.

Перспективи пред млечното говедовъдство в България след отпадането на квотите в ЕС от 2015 г.

Николай Вълканов / 31.10.2014
Засилената конкуренция и либерализирането на европейския пазар на мляко ще ускорят процеса на преструктуриране в българското млечно говедовъдство. Фермите, отглеждащи под 10 животни, ще продължат да отпадат заради пазарната си непригодност. За да оцелеят, българските животновъди трябва да работят в посока увеличаване на стадата и бързо повишение на средната млечност.