"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Калоян Стайков / 24.10.2014

След публикувания доклад на одиторите за състоянието на КТБ би трябвало да не е останала заблудена душа в страната или извън нея, която все още да вярва, че банката може да бъде спасена с частни или държавни средства. След оценката на одиторските компании, която е значително по-лоша и от най-лошите сценарии, чертани през последните три месеца, следва да бъде отнет лицензът на КТБ.

Хидрата на Драги се оказа цяла: нова сянка над Европа

Явор Алексиев / 24.10.2014
Първите седмици на новата ЕК до голяма степен ще са подобни на първите седмици на новото правителство у нас. Ако родната и европейската политическа класа имат поне минимален инстинкт за самосъхранение, трябва вече да са осъзнали, че капацитетът им да потулват проблеми е на изчерпване.

Пенсионна реформа или кърпене на дупки?

Десислава Николова / 24.10.2014
Предложенията на Консултативен съвет за оптимизацията на осигурителната система трудно могат да се нарекат реформи. Те се фокусират върху „кърпене на дупки” в сегашната система, които в най-добрия случай леко ще намалят огромния дефицит – и то само временно. Реални реформи за замяна на банкрутиралата пенсионна система с друга, която е финансово устойчива, не са предложени.

Регионални профили 2014 - демография, инвестиции, инфраструктура

Явор Алексиев / 24.10.2014
Третото издание на изследването "Регионални профили: показатели за развитие" ще бъде представено на специална пресконференция. Представяме Ви някои интересни наблюдения от нашия анализа на социално-икономическото развитие на областите в страната.