"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Петър Ганев / 12.09.2014

Общините имат нужда от свеж ресурс за инвестиции – това е очевидно за всички. В момента структурата на фискалната политика в страната е такава, че неизбежно залага липсата на ресурс в общинските бюджети за инвестиции. Вече е въпрос на дискусии дали да се даде пълна свобода на общините да разполагат с преотстъпените приходи или, например, за първите години да важи правило, че тези пари могат да се харчат само за капиталови разходи и за покриване на задължения.

И висшето образование се сдоби със стратегия и план за развитие

Зорница Славова / 12.09.2014
Стратегията поставя фокус на по-голямата автономност на висшите училища (ВУ), съчетана с прозрачност и академична конкуренция, оптимизиране на мрежата на ВУ и повече участие на бизнеса, публичните институции и студентите в управлението на ВУ. В същото време липсва план за мащабна и категорична реформа на финансирането на системата.

Нови 5 милиона за БНТ

Зорница Славова / 12.09.2014
Оправдано ли е БНТ да получава допълнителни средства, при положение че постоянно се говори за липса на пари и недофинансиране в редица други сфери?

Още пари за БДЖ. Докога?

12.09.2014
Липсата на конкуренция и „празния чек” от държавата води до застой, тъй като повишаването на ефективността се превръща във функция на политическата воля на управляващите, а не на личния интерес на предприемача. Управление, при което няма механизъм за поемане на отговорност, не може да бъде ефективно, а за съжаление, това се потвърждава за пореден път както от БДЖ, така и от други държавни предприятия.

Бургас и Велико Търново са новите лидери по брой на заетите в своите статистически райони

Явор Алексиев / 12.09.2014
Концентрацията на значителна част от заетостта в страната в отделни области е процес, който най-вероятно ще продължи и в бъдеще предвид демографските и цялостните социално-икономически процеси, които протичат на територията на страната. Динамиката на броя на заетите по области и статистически райони показва, че в Южна България тези тенденции са по-ясно изразени, най-вече поради наличието на няколко силни икономически центъра, т.е. оста София-Пловдив-Стара Загора-Бургас.

Незабелязаните ползи от „инфлацията” при оценките в образованието

Мария Неева* / 12.09.2014
Наличието на „инфлация” в оценяването повишава инвестициите в образованието, но в същото време размива академичната справка на учащия и става по-трудно за работодателите да разграничат най-квалифицираните дипломирани студенти за съответната позиция.