Бедност и неравенствo в България
05.09.2014
Наблюдава се относителна устойчивост при данните за бедността и неравенството, като в последните 5-6 години не настъпват големи промени – отчитайки и ефектите от тежката икономическа криза в този период. Това отново говори, че факторите са структурни и дълбоко вкоренени в обществото ни, а качествената промяна ще бъде голямо предизвикателство.
Протестът 4 #Кой и #Как – Бележки и личен архив по българските окупации и протести: 2011-2014*
Красен Станчев / 05.09.2014
Лично аз винаги съм смятал, че правото на бунт е най-важното конституционно право. Всяка нормална конституцията е налагане на ограничения и правила на властта. Няма, не е възможна, друга гаранция, че властта ще съблюдава тези ограничения и правила, освен правото на бунт.
Златното правило – няма пари, режеш разходи
Калоян Стайков / 05.09.2014
Златното правило при публичните финанси има много разновидности, но в най-простия му вариант се свежда до следното: правителствата теглят заеми единствено за да финансират инвестиционните си разходи, от които печелят бъдещите поколения; текущите разходи, от които печели сегашното поколение, се финансират с приходите от данъци и такси.
Кого ще стреснат руските санкции?
Николай Вълканов / 05.09.2014
Миражите, които се привиждат в Москва на фалирали ферми, пренасящи проблемите си върху финансовия и банковия сектор в Европа, изглеждат далеч от действителността. В същото време, понеже вносът на храни от частни лица за собствена употреба все още не е забранен в Русия, финландските супермаркети отчитат ръст на оборотите, слагат двуезични етикети и се радват на автобусите с руски „туристи”.
Икономическата библиотека представя
05.09.2014
Нови заглавия в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА