"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Красен Станчев / 05.09.2014

Ако си преподавател или анализатор, но не разбираш материята, с която се занимаваш, съдбата ти е предопределена. Или ще те изхвърлят от академията, или студентите ще престанат да идват на лекциите, или публиката ще престане да обръща внимание на анализите ти. Рано или късно ще се наложи да смениш професията и да си изкарваш прехраната с по-малко интелектуални занимания. Ако съм главен прокурор, аз съм знаниев авторитет, независимо от това дали разбирам нещо от банки например или не.

Бедност и неравенствo в България

05.09.2014
Наблюдава се относителна устойчивост при данните за бедността и неравенството, като в последните 5-6 години не настъпват големи промени – отчитайки и ефектите от тежката икономическа криза в този период. Това отново говори, че факторите са структурни и дълбоко вкоренени в обществото ни, а качествената промяна ще бъде голямо предизвикателство.

Протестът 4 #Кой и #Как – Бележки и личен архив по българските окупации и протести: 2011-2014*

Красен Станчев / 05.09.2014
Лично аз винаги съм смятал, че правото на бунт е най-важното конституционно право. Всяка нормална конституцията е налагане на ограничения и правила на властта. Няма, не е възможна, друга гаранция, че властта ще съблюдава тези ограничения и правила, освен правото на бунт.

Златното правило – няма пари, режеш разходи

Калоян Стайков / 05.09.2014
Златното правило при публичните финанси има много разновидности, но в най-простия му вариант се свежда до следното: правителствата теглят заеми единствено за да финансират инвестиционните си разходи, от които печелят бъдещите поколения; текущите разходи, от които печели сегашното поколение, се финансират с приходите от данъци и такси.

Кого ще стреснат руските санкции?

Николай Вълканов / 05.09.2014
Миражите, които се привиждат в Москва на фалирали ферми, пренасящи проблемите си върху финансовия и банковия сектор в Европа, изглеждат далеч от действителността. В същото време, понеже вносът на храни от частни лица за собствена употреба все още не е забранен в Русия, финландските супермаркети отчитат ръст на оборотите, слагат двуезични етикети и се радват на автобусите с руски „туристи”.