"Преглед на стопанската политика" Бюлетин ISSN 1313 - 0544

Автор: Зорница Славова / 22.08.2014

Увеличаването на административно определените минимуми на заплащане и осигуряване имат реален шанс да убият скоростта на възстановяването на пазара на труда, особено в областите, където голяма част от наетите са на минимална заплата и се осигуряват близо до праговете.

Подобрява ли се качеството на електронните услуги на местно ниво?

Явор Алексиев / 22.08.2014
Прегледът на резултатите от проучване на ИПИ сред бизнеса и от анкетното проучване сред общините показва, че електронните услуги и услугата „едно гише” се развиват сравнително бавно. Над 50% от общините все още предоставят съвсем базови електронни услуги от първо и второ поколение. Сходни тенденции се наблюдават и по отношение на готовността на общините за въвеждане на услугата "работа на едно гише”.

Нероден Петко и отпечатването на нови банкноти

Калоян Стайков / 22.08.2014
За по-малко от седмица нещо нормално като отпечатването на банкноти от страна на БНБ се превърна в едва ли не един от най-големите проблеми за икономиката и започна да се всява неистова паника. Недобронамерените, меко казано, наблюдатели цяла седмица се упражняват на тема причините и последствията, стоящи зад решението на Българската народна банка (БНБ) да отпечата 60 млн. банкноти с номинал от 10, 20 и 50 лв., без каквито и да било реални аргументи.

Новата ОСП – поглед към решенията на други страни-членки

Николай Вълканов / 22.08.2014
Решенията за прилагането на новата ОСП в България вече са взети и изпратени за одобрение в Брюксел. Интересно е да хвърлим един поглед и на другите държави в ЕС и схемите, които те са решили да прилагат.